ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

The HYPOSO Handbook is not only a product of the HYPOSO project but at the same time a true product of European expertise and collegial cooperation.

In addition to information on the history and on the application areas of small hydropower, this handbook shows and describes various technical solutions for the small hydropower sector. Valuable information on planning and financing models complete this book.

The RESTOR Hydro database lists more than 50,000 abandoned and potential small hydropower sites in EU Member States.