ΔΤ ΕΣΜΥΕ: Εκδήλωση του ΕΣΜΥΕ για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδάτων

Τετάρτη 03 Απριλίου 2024

Άκρως σημαντικός είναι ο ρόλος των ταμιευτήρων και των υδραυλικών διατάξεων γενικότερα για την ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων, ως έργα πολλαπλού σκοπού που συνδυάζουν δραστηριότητες όπως ηλεκτροπαραγωγή, ύδρευση, άρδευση, αντιπλημμυρική προστασία, αντλησιοταμίευση, αντιπυρική προστασία, δημιουργία οικοτόπων και χώρων αναψυχής, δημιουργία τοπικών έργων υποδομής και συνεισφορά σε τοπική και εγχώρια προστιθέμενη αξία. Στα πλαίσια αυτά, η ενσωμάτωση Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων σε υφιστάμενες αλλά και σε νέες υδραυλικές διατάξεις, με στόχο την μικροϋδροηλεκτρική αξιοποίηση του υφιστάμενου αλλά και νέου δυναμικού, έχει τεράστιο πολλαπλασιαστικό ενδιαφέρον και τεράστιο δυναμικό εφαρμογής σε ολόκληρη τη χώρα γενικότερα.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της αξιοσημείωτα επιτυχημένης εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) στα πλαίσια της 6ης Διεθνούς Έκθεσης Verde.tec / Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, την Κυριακή 31.03.2024 στο Εκθεσιακό κέντρο MEC Παιανίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε περιπτώσεις ταμιευτήρων και φραγμάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας αλλά και γενικότερα της ελληνικής επικράτειας. Παράλληλα έγινε εκτενής παρουσίαση του εποπτικού ρόλου της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (ΔΑΦ) και της δραστηριότητας της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ), ενώ αναλύθηκε και ο πολλαπλός ρόλος των μικρών και μεγάλων Υδροηλεκτρικών Έργων του Ομίλου ΔΕΗ.

Στην εκδήλωση του ΕΣΜΥΕ συμμετείχαν εκπρόσωποι του ρυθμιστικού, θεσμικού, μελετητικού, ακαδημαϊκού και επιστημονικού φάσματος δραστηριοτήτων σχετικών με την διαχείριση υδάτινων πόρων και συγκεκριμένα οι:

  • Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου – Ηλεκτρολόγος Μηχ. ΕΜΠ, Ειδ. Επιστήμονας Δ/ντής Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ)

«Οι τρέχουσες εξελίξεις των ΑΠΕ στην Ελλάδα και ο ρόλος της ΡΑΑΕΥ στην αξιοποίηση της υδραυλικής ενέργειας»

  • Ευάγγελος Μπαλτάς – Καθηγητής ΕΜΠ – Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

«O ρόλος των ταμιευτήρων στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα»

  • Γεωργία Παπαδονικολάκη – Πολιτικός Μηχανικός, Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

«2η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας: Χρήσεις ύδατος και Θέματα Διαχείρισης»

  • Σπύρος Μίχας – Πολιτικός Μηχανικός,Υδροεξυγιαντική Ε.Ε.

«Φράγματα πολλαπλού σκοπού στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας»

  • Αντώνης Κοτσώνης – Γενικός Διευθυντής Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών Υποδομών και Πρόεδρος Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (ΔΑΦ)

«Παρουσίαση της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων και της δραστηριότητάς της»

  • Χαρά Παπαχατζάκη – Πρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ)

«ΕΕΜΦ: τα Ελληνικά φράγματα πολλαπλού σκοπού»

  • Παναγιώτης Μπουρμπουράκης – Διευθυντής Υδροηλεκτρικών Έργων ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ. ΑΕ

«Τα Υδροηλεκτρικά Έργα του Ομίλου ΔΕΗ ως Έργα Πολλαπλού Σκοπού»

 

 Την εκδήλωση συντόνισαν ο κ. Βασιλικός Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του ΕΣΜΥΕ και ο κ. Μπουρμπουράκης Παναγιώτης, Μέλος ΔΣ του ΕΣΜΥΕ.