ΥΠΕΝ: Ταρίφες εκτός διαγωνισμών για αιολικά έως 6 Μεγαβάτ – Εγγυητική 35.000 ευρώ για μικρά υδροηλεκτρικά και γεωθερμικά από 500 κιλοβάτ έως 1 Μεγαβάτ

Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022

Την επέκταση έως τα 6 Μεγαβάτ (από 3 Μεγαβάτ που είναι τώρα) του ορίου ισχύος των χερσαίων αιολικών έργων που κλειδώνουν τιμές εκτός διαγωνισμών, προβλέπει η τροπολογία του ΥΠΕΝ που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών. Έτσι, τα αιολικά που μπορούν να κατακυρώσουν διοικητικά καθοριζόμενη τιμή ξεκινά πλέον από τα 60 κιλοβάτ και φτάνει μέχρι τα 6 Μεγαβάτ.

Με την ίδια ρύθμιση στην τροπολογία, το υπουργείο επανακαθορίζει επίσης τις «ταρίφες» εκτός διαγωνισμών των μικρών αιολικών, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Απριλίου. Επομένως, τα έργα ιδιωτών από 60 κιλοβάτ μέχρι 6 Μεγαβάτ θα κλειδώνουν από τότε τιμή αναφοράς 89 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Τα έργα Ενεργειακών Κοινοτήτων, με ισχύ ανάμεσα στα ίδια όρια, θα κατακυρώνουν ταρίφα 90 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Τα έργα με ισχύ μεγαλύτερη από 6 Μεγαβάτ, τα οποία δεν εντάσσονται σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικών προσφορών, θα κατακυρώνουν τιμή 70 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Επεκτείνεται η εγγυητική

Την ίδια στιγμή, για όσες τεχνολογίες ΑΠΕ ισχύει η υποχρέωση έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού για έργα ισχύος κάτω από 1 Μεγαβάτ, επεκτείνεται η υποβολή της εγγυητικής επιστολής των 35.000 ευρώ ανά Μεγαβάτ στους σταθμούς με ισχύ η οποία ξεκινά από 500 κιλοβάτ. Στις τεχνολογίες αυτές εντάσσονται οι μικροί γεωθερμικοί σταθμοί και τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως για ένα μικρό υδροηλεκτρικό έργο από 500 κιλοβάτ έως 1 Μεγαβάτ,  μετά την υπερψήφιση της τροπολογίας, θα πρέπει η αίτηση για την έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού να συνοδεύεται πλέον από την υποβολή της εγγυητικής επιστολής, αντίθετα από ό,τι ισχύει τώρα.

Όπως έχει γράψει το energypress, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) έχει ήδη εκφράσει τη διαφωνία του στο μέτρο αυτό, επισημαίνοντας ότι πλήττει κατάφωρα τον εν λόγω κλάδο και μάλιστα με τρόπο μη αναστρέψιμο. Σε επιστολή του προς το προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, και την γενική γραμματέα του Υπουργείου, Αλεξάνδρα Σδούκου, ο ΕΣΜΥΕ σημειώνει πως το όριο της ισχύος του 1 Μεγαβάτ στην ουσία αφορά μόνο τα ΜΥΗΕ, φέρνοντάς τα σε εξαιρετικά δυσμενέστερη θέση έναντι όλων των υπολοίπων τεχνολογιών ΑΠΕ.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, ένα σημαντικό ποσοστό (περίπου 50%) των ΜΥΗΕ είναι έργα ισχύος κάτω του 1 Μεγαβάτ και μία τέτοια ρύθμιση θα αυξήσει σημαντικά το κόστος ανάπτυξης των έργων, με αποτέλεσμα να τα κάνει αντιοικονομικά, κάτι που θα πλήξει την προσήλωση της Ελλάδας στους στόχους του ΕΣΕΚ και θα μεταφέρει πόρους από τους μικροεπενδυτές στις Τράπεζες και εν γένει θα αποθαρρύνει πολλούς από τους μικροεπενδυτές του χώρου των ΜΥΗΕ.

Πηγή: www.energypress.gr