Επιστολή ΕΣΜΥΕ προς ΔΕΗ Α.Ε.

Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων “ΕΣΜΥΕ” έστειλε την παρακάτω επιστολή προς την ΔΕΗ Α.Ε. με θέμα “Καθορισμός συνάντησης για ενημέρωση της ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων.“.

Αρ. Πρωτ. ΕΣΜΥΕ-105 / Αθήνα 28.05.2015

Προς:     ΔΕΗ Α.Ε.

Χαλκοκονδύλη 30, 10432, ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5234604, φαξ: 210 5241300
E-mail: e.sigalas@dei.com.gr

Υπόψη: Προέδρου της ΔΕΗ Α.Ε., κυρίου Μ. Παναγιωτάκη

 Θέμα: Καθορισμός συνάντησης για ενημέρωση της ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας και συγκεκριμένα σχετικά με θέματα που αφορούν:

·         ΕΤΜΕΑΡ,
·         Δίκτυα,
·         Target Model

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να μας ορίσετε μια συνάντηση το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου να παρουσιάσουμε αναλυτικά τις απόψεις και τις προτάσεις μας με σκοπό την δρομολόγηση της λύσης των παραπάνω θεμάτων.

Με εκτίμηση

Για τον Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)

Κωνσταντίνος Βασιλικός

Πρόεδρος Δ.Σ.