9η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΣΜΥΕ 06.05.2017