5η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΣΜΥΕ 14.04.2013