4η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΣΜΥΕ 18.11.2012