ΔΤ ΕΣΜΥΕ: Αρχαιρεσίες του ΕΣΜΥΕ και συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα για την τρέχουσα 2ετία 2023‐2024

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023

Με επιτυχία στέφθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17.06.2023, στην Αθήνα στο «CIVITEL OLYMPIC» (το πρωί) και στην Θεσσαλονίκη στο «Holiday Inn Thessaloniki»  (το απόγευμα), σε δύο διαδοχικές εκδηλώσεις, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των μελών του, ανά την επικράτεια.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ο απερχόμενος Πρόεδρος του ΕΣΜΥΕ κ. Βασιλικός Κωνσταντίνος αναφέρθηκε στις σημαντικές δράσεις του «ΕΣΜΥΕ» τα τελευταία χρόνια. Επίσης αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ΜΥΗΕ, όπως τα θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων σε προστατευόμενες περιοχές, οι υπό διαβούλευση Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που εκπονούνται για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000 όπου παρατηρείται μια οριζόντια και αναδρομική εφαρμογή απαγορευτικών διατάξεων για όλες τις ΑΠΕ και τα θέματα του δικτύου όπως η αδυναμία εξασφάλισης ηλεκτρικού χώρου για νέα ΜΥΗΕ. Τέλος, σχολίασε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η διενέργεια των Αρχαιρεσιών του Συνδέσμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΜΥΕ συγκροτήθηκε σε σώμα για την τρέχουσα διετία 2023-2024 και αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΜΥΕ

 1. Βασιλικός Κωνσταντίνος                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. Χατζόπουλος Βασίλειος                        ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 3. Κακιόπουλος Ηλίας                               ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. Οικονομίδης Κωνσταντίνος                 ΤΑΜΙΑΣ
 5. Σιώζος Γεώργιος                                     ΜΕΛΟΣ
 6. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα                        ΜΕΛΟΣ
 7. Μπουρμπουράκης Παναγιώτης            ΜΕΛΟΣ

Αναπληρωματικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Τσούγκαρης Χρήστος
 2. Γριτσόπουλος Ελευθέριος
 3. Καββαδίας Γεώργιος

Εξελεγκτική Επιτροπή

 1. Αντωνακάκης Κωνσταντίνος
 2. Αντωνίου Ηλίας

Αναπληρωματικό Μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής

 1. Τσαρκνιάς Πέτρος