15η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΣΜΥΕ 17.06.2023

Τρίτη 20 Ιουνίου 2023

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) πραγματοποίησε το Σάββατο 17.06.2023 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη την 15η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του.

Για να δείτε το κείμενο της Εισήγησης, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε τον οικονομικό απολογισμό της 31.12.2022 και τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για το 2023, παρακαλώ πατήστε εδώ.