ΔΤ ΕΣΜΥΕ: Επιστολή σε ΥΠΕΝ με σχόλια επί των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, της αναπροσαρμογής των ΤΑ σταθμών ΑΠΕ και των λοιπών ρυθμίσεων

Σάββατο 4 Απριλίου 2020

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) εξέδωσε το συνημμένο Δελτίο Τύπου που αφορά στην επιστολή που έστειλε την Τρίτη 31.03.2020 στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμο Θωμά και στη Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών κα Αλεξάνδρα Σδούκου με την οποία εξέφρασε τις σοβαρές ανησυχίες του και την αντίθεση του στις ρυθμίσεις που ανακοινωθήκαν για την αντιμετώπιση της κρίσης και στις επιβαλλόμενες μειώσεις των τιμών αναφοράς των ΜΥΗΕ τις οποίες θεωρεί άδικες και δυσανάλογα επιβαρυντικές για τα ΜΥΗΕ και ότι θα επιφέρουν πλήρη αποτελμάτωση στην ανάπτυξη και θα οδηγήσουν στο μηδενισμό της διείσδυσης νέων έργων.

Για να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου, παρακαλώ πατήστε εδώ.