Επιστολή ΕΣΜΥΕ: Συμμετοχή του ΕΣΜΥΕ στην Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του κειμένου για τις Άδειες Παραγωγής

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) χαιρετώντας την πρωτοβουλία της ΡΑΕ για την απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης των αδειών παραγωγής έργων ΑΠΕ, συμμετείχε στην Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ την Παρασκευή 27.09.2019, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας χορήγησης και τροποποίησης αδειών παραγωγής Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ).

Η επιστολή του ΕΣΜΥΕ με αριθμ. πρωτ. 185/27.09.2019, με τα συμπληρωματικά σχόλια και παρατηρήσεις επί των αντίστοιχων σημείων του κειμένου βασικών αρχών που τέθηκε σε διαβούλευση, έρχεται σε συνέχεια της αρχικής επιστολής που είχε αποστείλει ο ΕΣΜΥΕ προς την ΡΑΕ με αριθμ. πρωτ. 179/03.09.2019 και θέμα «Προτάσεις για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας χορήγησης και τροποποίησης αδειών παραγωγής Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ)».

Για να διαβάσετε την επιστολή 179/03.09.2019, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε την επιστολή 185/27.09.2019, παρακαλώ πατήστε εδώ.