11η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΣΜΥΕ 13.04.2019

Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) πραγματοποίησε το Σάββατο 13.04.2019 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη την 11η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του.

Για να δείτε το κείμενο της Εισήγησης, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε τον χαιρετισμό του Επίτιμου Προέδρου του ΕΣΜΥΕ και νυν βουλευτή Πέλλας κ. Γιάννη Σηφάκη, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε τον οικονομικό απολογισμό της 31.12.2018 και τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για το 2019, παρακαλώ πατήστε εδώ.