Πρόσκληση για την 8η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΣΜΥΕ στις 14.05.2016, Λουτράκι Αριδαίας Πέλλας

Δευτέρα 18 Απριλίου 2016

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) προκηρύσσει την 8η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Ε.Τ.Γ.Σ) για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14.05.2016 και ώρα 19.00 μ.μ. στο Λουτράκι Αριδαίας Πέλλας και ειδικότερα στο κέντρο «Κόκκινο Πιπέρι», στο δρόμο Λουτράκι – Όρμα, Λουτράκι Αριδαίας.

Για να διαβάσετε την πρόσκληση, παρακαλώ πατήστε εδώ.