Δημόσια Διαβούλευση για το νέο μηχανισμό ΑΠΕ

Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

Έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο των διαβουλεύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η δημόσια διαβούλευση «Περιγραφή του νέου σχήματος λειτουργικής ενίσχυσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».

Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dapel_res_scheme@prv.ypeka.gr έως την  Δευτέρα 14/3/2016 και ώρα 14:00 και η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι η http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR.