Δημόσια Διαβούλευση για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

Έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο των διαβουλεύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση «επί των ρυθμίσεων που αφορούν την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων τα οποία έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 (ΦΕΚ Α’ 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α’ 8)».

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια για όσους ενδιαφέρονται έως την Παρασκευή 26.02.2016 και ώρα 15.59μ.μ. και η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι η http://www.opengov.gr/ypoian/?p=5560