Τροποποίηση της υπ’ αρ. 161486/10.03.2014 Εγκυκλίου

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

Για να δείτε την τροποποίηση της υπ’ αρ. 161486/10.03.2014 Εγκυκλίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 8γ, του ν.4014/2011, ως προς την προθεσμία της παρ. 5., παρακαλώ πατήστε εδώ.