Συμμετοχή του ΕΣΜΥΕ στο Συνέδριο «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων συμμετείχε στο ενεργειακό / χρηματοδοτικό φόρουμ με θέμα «Επενδύσεις και Υποδομές για την πράσινη ανάπτυξη και την καινοτομία», που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο «Divani Caravel» στις 24 – 25 Ιουνίου 2015 .

Για να δείτε την παρουσίαση του κ. Κωνσταντίνου Βασιλικού, Προέδρου του ΕΣΜΥΕ, με τίτλο «Ο ρόλος των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων στο νέο ενεργειακό μίγμα, στην σταθεροποίηση του δικτύου και στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη» παρακαλώ πατήστε εδώ.