Επενδυτικό Φόρουμ με θέμα «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015

Στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», διοργανώνεται το δωδέκατο στοχευμένο επενδυτικό φόρουμ με θέμα «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στις 24-25 Ιουνίου 2015 στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL.

Το συνέδριο στοχεύει σε συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη των «πράσινων» υποδομών και των επενδύσεων στη χώρα μας και πραγματοποιείται όπως πάντα με την ευγενική συνεργασία και συμμετοχή των:

  • Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας-EE, Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης)
  • Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου
  • Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Υπουργείου  Οικονομίας, Υποδομών, Τουρισμού και Ναυτιλίας
  • Υπουργείου Εσωτερικών
  • Υπουργείου Οικονομικών (για θέματα πακέτου Γιούνκερ)

Στην εκδήλωση, συμμετέχει επίσης σειρά  φορέων, με τους οποίους υπάρχει συνεχής συνεργασία για επενδυτικά/αναπτυξιακά θέματα. Ανάμεσα σε αυτούς: η ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος), η ΕΝΠΕ (΄Ενωση Περιφερειών Ελλάδος), χρηματοοικονομικοί οργανισμοί όπως το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, τράπεζες και επενδυτές και οι επιχειρηματικοί φορείς του ευρύτερου ενεργειακού χώρου.

Στόχοι

Στην αιχμή της ελληνικής αλλά και ευρωπαϊκής οικονομικής επικαιρότητας, το συνέδριο:

  1. Τονίζει τον καταλυτικό ρόλο των «πράσινων» υποδομών για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης στη χώρα μας  με έμφαση στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής  ηλ. ενέργειας, τις επενδύσεις στις ΑΠΕ,  τις περιβαλλοντικές υποδομές με έμφαση στη διαχείριση αποβλήτων και στην ανακύκλωση.
  2. Επισημαίνει εναλλακτικούς τρόπους μεθόδους χρηματοδότησης έργων και υποδομών, αλλά και τις νέες προσεγγίσεις για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης.
  3. Καταθέτει τις επισημάνσεις και προτάσεις της αγοράς σχετικά με επικείμενες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για την ενέργεια , τις ΑΠΕ, και το περιβάλλον, με καταγραφή των επόμενων  προκλήσεων αλλά και των σημαντικών επιχειρηματικών ευκαιριών που διαμορφώνονται.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών έχουν προγραμματιστεί παρουσιάσεις νέων έργων και επενδυτικών προγραμμάτων δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, όπως επίσης και ιδιωτών επενδυτών και εξειδικευμένα workshops.

Συμμετοχές επενδυτών/χρηματοοικονομικών οργανισμών

Στο φόρουμ έχουν κληθεί  περισσότεροι  από 50 διακεκριμένοι ομιλητές  από τους κλάδους της ενέργειας, της βιομηχανίας και του περιβάλλοντος,  τραπεζών/ χρηματοοικονομικών οργανισμών, του Χρηματιστηρίου  Αθηνών και ακαδημαϊκών φορέων.