Επιστολή ΕΣΜΥΕ προς ΡΑΕ με θέμα «Προβληματισμοί και Σκέψεις για τη ΡΑΕ – Χαιρετισμός της πρότασης του ΥΠΑΠΕΝ για τη στελέχωσή της»

Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων “ΕΣΜΥΕ” έστειλε την παρακάτω επιστολή προς την ΡΑΕ με θέμα “Προβληματισμοί και Σκέψεις για τη ΡΑΕ – Χαιρετισμός της πρότασης του ΥΠΑΠΕΝ για τη στελέχωσή της“.

 

Αρ. Πρωτ. ΕΣΜΥΕ-104 / Αθήνα 27.05.2015

Προς:     Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

              Πειραιώς 132, Τ.Κ. 11854, Αθήνα
Τηλ:   2103727400, Fax: 2103255460
Email: info@rae.gr

Θέμα: ΕΣΜΥΕ: Προβληματισμοί και Σκέψεις για τη ΡΑΕ – Χαιρετισμός της πρότασης του ΥΠΑΠΕΝ για τη στελέχωσή της.

Τους τελευταίους μήνες ζούμε μια έντονη αντιπαράθεση για το ρόλο και το μέλλον της ΡΑΕ, με αιχμή του δόρατος την κατάργηση της απόφασης της ΡΑΕ για αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ. Εν παραλλήλω, η ακέφαλη μέχρι σήμερα ΡΑΕ, υπολειτουργεί δημιουργώντας προβλήματα τα οποία προστίθενται στα ήδη συσσωρευμένα.

Καθαρά τεχνοκρατικά και απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε δέσμευση, συντασσόμαστε υπέρ της διατήρησης και μελλοντικής εξασφάλισης της απρόσκοπτης και ανεξάρτητης λειτουργίας της ΡΑΕ και της αναβάθμισης του ρόλου της ως ρυθμιστή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αντιδρούμε σε κάθε προσπάθεια χειραγώγησής της.

Η ανεξάρτητη λειτουργία της ΡΑΕ και η αναγκαιότητα και χρησιμότητά της, για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και τον έλεγχο της αποδοτικότητας των μονοπωλιακών δραστηριοτήτων της αλυσίδας του ηλεκτρισμού, η οποία πρέπει να εξυπηρετεί το σκοπό της με βάση τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες της που απορρέουν από τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες και τους εθνικούς νόμους, είναι κάτι που πρέπει να διαφυλαχτεί.

Είναι άλλωστε κυρίαρχη η πρόσληψη των ενωσιακών κανόνων αλλά και του εθνικού νομικού πλαισίου ότι βασικός μοχλός εποπτείας και ρύθμισης των ενεργειακών αγορών είναι οι ουσιαστικά και λειτουργικά ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, για τη βέλτιστη τεχνικοοικονομική και στελεχειακή στήριξη των οποίων οφείλουν να μεριμνούν τα ίδια τα κράτη μέλη παρέχοντας τα απαραίτητα μέσα για αυτό το σκοπό.

Η μέχρι σήμερα, ουσιαστικά μη λειτουργία της ΡΑΕ, είναι επιτακτική ανάγκη άμεσα να λάβει τέλος και αυτό φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά με τις χθεσινές προτάσεις του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτη Λαφαζάνη, για την πλήρωση των κενών θέσεων του Προέδρου, του Α’ Αντιπροέδρου και ενός Μέλους της ΡΑΕ, τις οποίες με επιστολή που απέστειλε στην Πρόεδρο της Βουλής από την οποία και ζητεί να συγκληθεί η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να διατυπώσει γνώμη.

Είναι επιτακτική ανάγκη να αποτραπεί οποιασδήποτε μορφής απομάκρυνση της ΡΑΕ από την αγορά και ενδεχόμενα ταυτόχρονη υποκατάστασή της από άλλη υφιστάμενη υπηρεσία/οργανισμό. Η ΡΑΕ υφίσταται και λειτουργεί από το 2001. Ας μη θεωρούμε αμελητέα λοιπόν την τεχνογνωσία που διαθέτει η Αρχή, μοναδική και αναντικατάστατη βραχυπρόθεσμα. Τα πρόσωπα που προτείνονται να στελεχώσουν τη ΡΑΕ, προέρχονται από την ίδια την Αρχή, γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα.

Ελπίζουμε ότι αφού οριστικοποιηθεί άμεσα η παρούσα πρόταση στελέχωσης της ΡΑΕ, θα συνεχιστεί η διαδικασία ενίσχυσης και αναβάθμισης της Αρχής έτσι ώστε να συνεχιστεί η προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς, στην οποία και θα επιθυμούσαμε να συμβάλλουμε.

 

Με εκτίμηση

Για τον Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)

 

Κωνσταντίνος Βασιλικός

 

Πρόεδρος Δ.Σ.