Ημερίδα για το LIFE από το ΥΠΑΠΕΝ / 17 Ιουνίου 2015

Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

Ημερίδα για το LIFE από το ΥΠΑΠΕΝ – Η δομή του νέου προγράμματος

Η Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα σχετικά με το πρόγραμμα «LIFE» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου, στη Λ. Μεσογείων 119.

Η πρόσκληση απευθύνεται κυρίως σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, προκειμένου να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση έργων/δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «LIFE».

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα:

https://docs.google.com/forms/d/1CerHggRHvjWZVuiIx-kisRPdwtPIjcSmGNgqbfX9oGI/viewform?usp=send_form.

Οι θέσεις θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα από εκπροσώπους φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων και συμπληρωματικά από άλλους ενδιαφερόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «LIFE» ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με τα Εθνικά Σημεία Επαφής :

Χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα LIFE μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/environment/life/,
καθώς και την ιστοσελίδα του Υπουργείου: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=468&language=el-GR