2η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΣΜΥΕ 28.05.2011