ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στον «ΕΣΜΥΕ» (φυσικά και νομικά πρόσωπα), παρακαλούνται όπως διαβάσουν το καταστατικό του Συνδέσμου από την ιστοσελίδα. Έπειτα, πρέπει να εκτυπώσουν το αντίστοιχο υπόδειγμα εγγραφής (φυσικού ή νομικού προσώπου) στον «ΕΣΜΥΕ» και αφού το συμπληρώσουν και υπογράψουν, πρέπει να το αποστείλουν:

  • με e-mail στο grammateia@microhydropower.gr ή
  • με φαξ στον αριθμό 210 – 28 37 372 ή
  • με το ταχυδρομείο στην παρακάτω διεύθυνση:

Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων

Γραφείο Αθηνών

Αγ. Λαύρας 23, Τ.Κ. 141 21

Ηράκλειο Αττικής, Αθήνα

Τηλ. 210-2811917

Κάθε αίτηση εγγραφής νέου μέλους στον «ΕΣΜΥΕ» παραδίδεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του «ΕΣΜΥΕ» και εγκρίνεται, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του.