Τα μέλη του «ΕΣΜΥΕ» απαρτίζουν τη Γενική Συνέλευση του, που είναι υπεύθυνη για όλες τις κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργία του Συνδέσμου και συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο «ΕΣΜΥΕ» εκπροσωπείται νόμιμα από 7 μελές Δοιηκητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, έχει 2ετή θητεία και η σημερινή του σύσταση έχει ως εξής:

 

Τακτικά Μέλη

Πρόεδρος: Βασιλικός Κωνσταντίνος του Αποστόλου

Αντιπρόεδρος: Χατζόπουλος Βασίλειος του Αχιλλέα

Γενικός Γραμματέας: Κακιόπουλος Ηλίας του Αποστόλου

Ταμίας: Οικονομίδης Κωνσταντίνος του Ηλία

Μέλος: Μπουρμπουράκης Παναγιώτης του Ιωάννη

Μέλος: Χατζηγαβριήλ Δέσποινα του Σάββα

Μέλος: Τσούγκαρης Χρήστος του Δημητρίου

 

Αναπληρωματικά μέλη

Ιακωβάκης Δημήτριος του Βύρωνα

Βασίλας Γεώργιος του Ευστρατίου

Φωτεινός Τηλέμαχος του Ηρακλή

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Αντωνακάκης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα

Αντωνίου Ηλίας του Ευρυπίδη

 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Δ.Σ.