ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα μέλη του «ΕΣΜΥΕ» απαρτίζουν τη Γενική Συνέλευση του, που είναι υπεύθυνη για όλες τις κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν στη λειτουργία του Συνδέσμου και συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο «ΕΣΜΥΕ» εκπροσωπείται νόμιμα από 7 μελές Δοιηκητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, έχει 2ετή θητεία και η σημερινή του σύσταση έχει ως εξής:

 

Τακτικά Μέλη

Πρόεδρος: Βασιλικός Κωνσταντίνος του Αποστόλου

Αντιπρόεδρος: Χατζόπουλος Βασίλειος του Αχιλλέα

Γενικός Γραμματέας: Κακιόπουλος Ηλίας του Αποστόλου

Ταμίας: Οικονομίδης Κωνσταντίνος του Ηλία

Μέλος: Τσούγκαρης Χρήστος του Δημητρίου

Μέλος: Χατζηγαβριήλ Δέσποινα του Σάββα

Μέλος: Βασίλας Γεώργιος του Ευστρατίου

 

Αναπληρωματικά μέλη

Κορέντζελος Γεώργιος του Ιωάννη

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Αντωνακάκης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα

Αντωνίου Ηλίας του Ευρυπίδη