ΕΣΜΥΕ

Πρόλογος

Είναι δεδομένο ότι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής αναγνωρίζεται σήμερα ως η μεγαλύτερη απειλή που έχει δεχθεί ποτέ η ανθρωπότητα και η αντιμετώπισή του βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των προτεραιοτήτων κάθε χώρας. Δεδομένο και παγκόσμια αποδεκτό είναι επίσης και το γεγονός ότι η μόνη αειφόρος και ξεκάθαρη λύση στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, είναι η άμεση και μεγαλύτερη δυνατή μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου μέσω της μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων, της Εξοικονόμησης Ενέργειας και της μεγαλύτερης δυνατής ορθολογικής ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και κυρίως της αιολικής, της ηλιακής και της υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Όσον αφορά στην μικροϋδροηλεκτρική ενέργεια, η στροφή του ενδιαφέροντος στην ανάπτυξη των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) προβάλει φυσιολογική, δεδομένου ότι είναι μια μορφή ενέργειας που ήταν ανέκαθεν προσιτή στον άνθρωπο και επιπρόσθετα εμπεριέχει τα συγκριτικά αποτελέσματα της αξιοπιστίας, της ασφάλειας, και της αφθονίας (ιδίως στη χώρα μας με βάση τη μορφολογία της), προσφέροντας εν ολίγης «περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα».

Αντιμετώπιση των ΜΥΗΕ-η μέχρι και σήμερα εφαρμοζόμενη πολιτική-στρεβλώσεις

Είναι γεγονός ότι η πολιτική που εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα για τα ΜΥΗΕ ήταν όχι μόνο σε αντίθεση με την προσπάθεια μεγαλύτερης διείσδυσης τους, αλλά έβαλε ευθέως εναντίον της ανάπτυξης τους. Παλιότερες αλλά και πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στην αδειοδότηση των ΜΥΗΕ, δημιούργησαν σημαντική ανάσχεση στην ουσιαστική ανάπτυξη των ΜΥΗΕ, προκαλώντας παράλληλα την πλήρη στασιμότητα του κλάδου τα τελευταία χρόνια.

Προς απόδειξη αναφέρονται οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις της αρχικής (μηδενικής σχεδόν) κατανομής της ισχύος συμμετοχής των ΜΥΗΕ στον Εθνικό στόχο για το 2020, η υπουργική απόφαση θέσπισης πρόσθετων κριτηρίων χωροθέτησης για τα ΜΥΗΕ, η μέχρι το 2011 περιβαλλοντική αντιμετώπιση των ΜΥΗΕ ως έργα της υψηλότερης περιβαλλοντικής κατηγορίας (Α1), η συνεχής θεσμοθέτηση νέων ειδικών διαχειριστικών σχεδίων προστασίας και η δημιουργία ιδιαίτερα εκτεταμένων ζωνών αποκλεισμού για τα MYHE και εν τέλει, η μεγάλη καθυστέρηση της Πολιτείας για την ολοκλήρωση των διαχειριστικών μελετών των υδατικών διαμερισμάτων με βάση την οδηγία 60/2000 της Ε.Ε.

Με βάση τα στοιχεία των τεσσάρων τελευταίων ετών, έχει αποδειχθεί ότι, η άνιση, άδικη και υπερβάλλουσα αυστηρότητα που τέθηκε στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των ΜΥΗΕ σε συνδυασμό με την σοβαρή έλλειψη υποδομών των δικτύων (κορεσμένα δίκτυα ή ανυπαρξία δικτύου) κατέστησαν την ανάπτυξη των ΜΥΗΕ στην Ελλάδα σχεδόν μηδενική. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι από το 2010 έως σήμερα έχουν τεθεί σε λειτουργία μόνο 30 MW MYHE (ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης <3% όταν οι υπόλοιπες ΑΠΕ κινήθηκαν με ετήσιους ρυθμούς από 30% έως 70%).

Επικρατούσες σήμερα λανθασμένες αντιλήψεις και παραπληροφόρηση σχετικά με τα ΜΥΗΕ

Σήμερα τα ΜΥΗΕ αποτελούν μια παρεξηγημένη έννοια και δέχονται ανήλεη επίθεση λόγω των υποτιθέμενων σημαντικών περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Η ουσία είναι ότι σε κάθε περίπτωση η παρέμβαση στο περιβάλλον από ένα ΜΥΗΕ χαρακτηρίζεται από την τοπική της γεωγραφική διάσταση (δεν έχει καμία επίπτωση αλλού), από τη χρονική διάρκεια της παρέμβασης (λήγει με το πέρας του έργου) και εν τέλει το μόνο που μένει είναι το εξ ορισμού υποκειμενικό αισθητικό στοιχείο. Και επειδή αυτό είναι ένα αδύναμο επιχείρημα, «ρίχνονται» στο τραπέζι και άλλα μη αληθή, αλλά εντυπωσιακά επιχειρήματα, τα οποία τις περισσότερες φορές «βαφτίζονται» και ως προτάσεις και οδηγίες για τον «σωστό» σχεδιασμό ενός ΜΥΗΕ.

Παράλληλα, υπάρχουν πολλά θεσμικά εμπόδια, ως αποτέλεσμα κυρίως της ακραίας φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής που επικρατεί σε ορισμένους κύκλους περιθωριακής αντιμετώπισης της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και της γενικότερης αντίληψης της λογικής «όχι στην δική μου αυλή».

Ακόμη ένα από τα επιχειρήματα που ακούγονται μεταξύ άλλων είναι η αναφορά στην διεθνή τάση σύμφωνα με την οποία τα ΜΥΗΕ δεν είναι πια στην προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής άλλων χωρών.

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι όλες οι αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο στήριξαν την ανάπτυξή τους στα ΜΥΗΕ, αξιοποιώντας τα, πριν από οποιαδήποτε άλλη πηγή ενέργειας. Σύμφωνα με στοιχεία Ευρωπαϊκών Οργανισμών, το ποσοστό αξιοποίησης του διαθέσιμου μικορϋδροηλεκτρικού δυναμικού στην Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στα επίπεδα του ~10%, τη στιγμή που τα αντίστοιχα μεγέθη για την Ευρώπη των 27 ανέρχονται σε επίπεδα μεγαλύτερα του 70% (σε κάποιες χώρες σε ποσοστά μεγαλύτερα του 90%) και ενώ όλες οι χώρες σχεδιάζουν αύξηση κατά 20% από τα σημερινά επίπεδα μέχρι το 2020.

Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη των ΜΥΗΕ παρουσιάζει σημαντική υστέρηση ακόμη και από τους μικρούς σε σχέση με τις δυνατότητες των ΜΥΗΕ στόχους που τέθηκαν (ενδιάμεσος στόχος 2014 και τελικός στόχος που έχει τεθεί για την διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα το 2020). Συγκεκριμένα, το ποσοστό πλήρωσης του στόχου των ΜΥΗΕ ανήλθε στο 73% για το 2014 και είναι στο 63% για το 2020, τη στιγμή που οι ανίστοιχοι στόχοι για άλλες τεχνολογίες έχουν υπερπληρωθεί.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη χώρα μας λειτουργούν μόλις λίγο παραπάνω από 100 ΜΥΗΕ όταν στη γειτονική Ιταλία λειτουργούν 2.500 ΜΥΗΕ ενώ στο σύνολο της Ευρώπης των 27 λειτουργούν πάνω από 26.000 ΜΥΗΕ.

Κι όλα αυτά τη στιγμή που το τεχνικά και οικονομικά εκμεταλλεύσιμο δυναμικό των ΜΥΗΕ στην Ελλάδα εκτιμάται ότι είναι της τάξεως των 2.000 MW, δηλαδή το υφιστάμενο σήμερα ποσοστό αξιοποίησης αγγίζει το 10%.

Στα ΜΥΗΕ υπάρχει μια γενικότερη αποτυχία αποδοχής παρόμοιας υποστήριξης με αυτή που δόθηκε για την Ε&ΤΑ και την προώθηση άλλων ΑΠΕ, ενδεχομένως διότι επικρατεί ευρέως η λανθασμένη αντίληψη ότι η τεχνολογία των ΜΥΗΕ είναι ώριμη, πλήρως αναπτυγμένη και ότι επαρκούν από μόνες τους οι δυνάμεις της αγοράς για την εξέλιξή της, οπότε δεν χρειάζεται σημαντική θεσμική παρότρυνση ή υποστήριξη. Για το λόγο αυτό, τα ΜΥΗΕ συνήθως δεν συμπεριλαμβάνονται (ή έχουν ένα ελάχιστο μερίδιο συμμετοχής) σε προγράμματα ανάπτυξης των ΑΠΕ.

Άλλα επιχειρήματα που ακούγονται και τα οποία δυσχεραίνουν την ανάπτυξη των ΜΥΗΕ είναι:

 • Το γεγονός ότι τα ΜΥΗΕ αξιοποιούν ενεργειακά τη δύναμη του νερού, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί σημείο «ταμπού» και αντικείμενο αντιπαραθέσεων, χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο της περισσότερες φορές.
 • Η έλλειψη ενημέρωσης για τα ΜΥΗΕ, εξοικείωσής της τοπικής κοινωνίας με αυτά και με τις περιβαλλοντικές συνιστώσες των έργων, καθώς και η έλλειψη ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για τα θέματα και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
 • Η άγνοια οικονομικών ζητημάτων σχετικά με τις ΑΠΕ (τοπική ανάπτυξη θέσεις εργασίας, έσοδα).
 • Ο φόβος για μεγάλου μεγέθους μη αντιστρεπτές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (τουρισμός, οικονομική ύφεση, μείωση της αξίας ιδιοκτησιών, αλλοίωση του τοπίου, θόρυβος, επιπτώσεις στην υγεία, εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων μετά το πέρας της διάρκειας ζωής των έργων).
 • Μικροπολιτικά συμφέροντα, ιδιάζουσες τοπικές σχέσεις εξουσίας, στάση τοπικών αρχόντων.
 • Αρνητική προδιάθεση προς τις ιδιωτικές επενδύσεις, παράγοντας που λειτουργεί προσθετικά σε άλλους (αρνητικούς) παράγοντες.
 • Το γεγονός ότι η μικροϋδροηλεκτρική ενέργεια μπορεί να είναι φαινομενικά γνωστή αλλά επί της ουσίας υπάρχει άγνοια στο ευρύ κοινό για το τι είναι ακριβώς ένα ΜΥΗΕ, με τις σκέψεις των περισσοτέρων να παραπέμπουν σε φαραωνικές εγκαταστάσεις με τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στην ουσία λίγοι είναι αυτοί που έχουν δει από κοντά ένα ΜΥΗΕ και έχουν διαμορφώσει αντικειμενική άποψη.
 • Μεγάλο μέρος της ευθύνης για την δυσμενή ανάπτυξη των ΜΥΗΕ εναπόκειται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες στερούνται προσβάσεων και μέσων πολιτικής πίεσης (όπως τα Αιολικά και τα ΦΒ).

Συγκριτικά πλεονεκτήματα των ΜΥΗΕ (έναντι άλλων μορφών ενέργειας και τομέων της οικονομίας)

Τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ) είναι η σύγχρονη μορφή των παραδοσιακών νερόμυλων. Τα ορεινά ΜΥΗΕ (περί το 80% των ΜΥΗΕ) εκμεταλλεύονται την υψομετρική διαφορά μικρών υδατορευμάτων χωρίς δεξαμενές αποθήκευσης νερού με εκμετάλλευση της διαθέσιμης παροχής (run of the river) επιτρέποντας στις πλημμύρες να περνούν από την υδροληψία χωρίς αποθήκευση, τα δε ΜΥΗΕ με μικρή υψομετρική διαφορά σε μεγαλύτερα υδατορεύματα έχουν συνήθως μικρό ταμιευτήρα και δεν αλλοιώνουν ουσιαστικά την γεωμορφολογία στην θέση υδροληψίας.

Η συσσωρευμένη εμπειρία της τελευταίας 15ετίας, τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και στην Ελλάδα, όπου λειτουργούν ήδη περίπου περισσότερα από 100 μικρά υδροηλεκτρικά έργα (πολλά από αυτά για περισσότερα από 10 έτη), δείχνει καθαρά, και πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι η ίδρυση και λειτουργία ενός ΜΥΗΕ δημιουργεί ισχυρούς πόλους τοπικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης και προσπορίζει πολλαπλασιαστικά, μετρήσιμα και ουσιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, στις περιοχές των οποίων εγκαθίστανται τα έργα αυτά.

Τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα είναι μια μορφή ΑΠΕ με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα όχι μόνο έναντι επενδύσεων σε άλλους, πέραν της ενέργειας, τομείς της οικονομίας αλλά ακόμη και έναντι των άλλων βασικών ΑΠΕ. Το σύνολο των σχετικών μελετών διεθνώς εμφανίζουν ότι τα ΜΥΗΕ:

 • Είναι η πιο (γνωστή) φιλική μέθοδος παραγωγής ενέργειας. Η φθηνότερη ανανεώσιμη ενέργεια με την μεγαλύτερη συμμετοχή στην μείωση των αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα ενέργειας. Σύμφωνα με το Μηνιαίο Δελτίο του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ ΑΕ, το 2014, τα ΜΥΗΕ κατέχοντας μόνο το 4,34% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος έργων ΑΠΕ, συνεισέφεραν το 7,23% της συνολικά παραχθείσας από ΑΠΕ ενέργειας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ αποζημιώθηκαν με ποσοστό ίσο με το 3,54% των συνολικών πληρωμών του Ειδικού λογαριασμού.
 • Τα ΜΥΗΕ είναι επενδύσεις με μεγάλο χρόνο ζωής, ο οποίος ξεπερνά και τα 50 έτη με τους ίδιους βαθμούς ενεργειακής απόδοσης. Το γεγονός αυτό κάνει τα ΜΥΗΕ να έχουν την μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση σε χρόνο κύκλου ζωής από όλες τις άλλες ΑΠΕ και την μεγαλύτερη αντίσταση σε κάθε ρυθμό αύξησης του κόστους της παραγόμενης ενέργειας.
 • Τα ΜΥΗΕ σταθεροποιούν το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο παράγοντας σχεδόν απολύτως προβλέψιμη ενέργεια βάσης, γεγονός που βοηθά άμεσα στην αύξηση της διείσδυσης άλλων ΑΠΕ και το οποίο πρέπει να αποτελέσει βασικό κριτήριο για την διαμόρφωση του νέου 20ετούς μείγματος ενέργειας.
 • Τα ΜΥΗΕ είναι έργα με την μεγαλύτερη εγχώρια προστιθέμενη αξία από όλες τις ΑΠΕ. Πάνω από το 60% του προϋπολογισμού των έργων είναι υλικά και υπηρεσίες που προέρχονται από την χώρα μας, ποσοστό που ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε έργου μπορεί να φθάσει ακόμη και το 90%.
 • Είναι επενδύσεις ΑΠΕ μικρές, αποκεντρωμένες, που υλοποιούν κατά πλειοψηφία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως της περιφέρειας με άμεσο αποτέλεσμα στην περιφερειακή συνοχή και με προφανείς επιπτώσεις στην περιφερειακή αποκέντρωση και την απασχόληση, ιδίως σε ορεινές και ημιορεινές απομακρυσμένες περιοχές. Επιπλέον με δεδομένη τη γεωγραφική κατανομή των ΜΥΗΕ, δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη, οικονομικά και κοινωνικά περιοχών της περιφέρειας με την προσέλκυση επενδύσεων και δευτερογενώς με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις περιοχές αυτές. Έτσι δημιουργούνται ισχυροί πόλοι τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης προσδίδοντας πολλαπλασιαστικά, μετρήσιμα και ουσιαστικά οφέλη τόσο στις τοπικές κοινωνίες όσο και στη χώρα γενικότερα.
 • Τα ΜΥΗΕ δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην Ελλάδα, πού λειτουργούν ήδη μερικές εκατοντάδες MW ΜΥΗΕ, αποδεικνύουν ότι η αξιοποίηση των ΜΥΗΕ δημιουργεί σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές και επομένως νέες θέσεις εργασίας τόσο κατά το στάδιο κατασκευής όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας τους.
 • H ελληνική εμπειρία από κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών (της τάξης των 3 MW), δείχνει ότι στη φάση κατασκευής απασχολούνται περίπου 10-25 άτοµα/MW για δύο χρόνια, ενώ στη φάση λειτουργίας-συντήρησής τους απασχολούνται μόνιµα 1,2-2 άτομα/MW. Μελέτη του ΕΜΠ για κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού ισχύος 6 MW στην Κρήτη, δίνει συντελεστή 26,7 εργατοέτη/MW.
 • Τα ΜΥΗΕ έχουν πολλαπλά ανταποδοτικά και αντισταθμιστικά οφέλη προς τις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριμένα εκτός του ανταποδοτικού οφέλους, αποτελούν στις περισσότερες περιπτώσεις έργα πολλαπλού σκοπού εξυπηρετώντας ταυτόχρονα με την παραγωγή ενέργειας αρδευτικές ή υδρευτικές ανάγκες, λειτουργώντας ως έργα αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής και του υδατορεύματος (δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα εκτεταμένο δίκτυο παρακολούθησης υδρολογικών μεγεθών και δεικτών) ή συμβάλλοντας στην αντιπυρική προστασία δασικών εκτάσεων μέσω της χρήσης του αγωγού προσαγωγής ως πυροσβεστικού δικτύου ή μέσω δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών.
 • Τα ΜΥΗΕ είναι επενδύσεις που η συνεισφορά τους μέσω της κράτησης του 3% (ή 4% σε περιοχές με φορέα διαχείρισης) από τα ακαθάριστα έσοδά τους προς τους οικείους ΟΤΑ και τους κατοίκους των περιοχών εγκατάστασής τους είναι σημαντική ενισχύοντας κυρίως απομακρυσμένους ορεινούς & ημιορεινούς Δήμους της χώρας.
 • Η κατασκευή ΜΥΗΕ σε μία περιοχή συνοδεύεται από την παράλληλη υλοποίηση σειράς αντισταθμιστικών οφελών, πέραν των άμεσων και μετρήσιμων οικονομικών εισροών και των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης.
 • Κατασκευάζονται ή/και βελτιώνονται, χωρίς κόστος για τους δημότες, σημαντικά έργα υποδομής στην ευρύτερη περιοχή (οδικό δίκτυο, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρικό δίκτυο).
 • Κατασκευάζονται, ως αντισταθμιστικά οφέλη (χωρίς κόστος) για την τοπική κοινότητα, διάφορα κοινωφελή έργα, όπως δρόμοι, πλατείες, κ.α..
 • Προωθούνται νέες, εναλλακτικές και ιδιαίτερα κερδοφόρες μορφές τουρισμού στην περιοχή, όπως π.χ. ο οικοτουρισμός (εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του έργου).

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι:

 • Τα ΜΥΗΕ έχουν την μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα (παραγόμενη ενέργεια ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος) από όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ενεργειακή αποδοτικότητας των ΜΥΗΕ ξεπερνά τα 40% τη στιγμή που η αντίστοιχη αποδοτικότητα ανέρχεται σε 25% για τα αιολικά και σε 16% για τα Φωτοβολταϊκά.
 • Λόγω της μεγαλύτερης ενεργειακής αποδοτικότητας αλλά και των λοιπών χαρακτηριστικών της τεχνολογίας, τα ΜΥΗΕ αποτελούν την φθηνότερη τεχνολογία ΑΠΕ παράγοντας την φθηνότερη ανανεώσιμη kWh. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η τιμή αποζημίωσης της ενέργειας από ΜΥΗΕ είναι απολύτως συγκρίσιμη (και ίσως φθηνότερη) από το πλήρες μεσοσταθμικό κόστος της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής, με ότι αυτό σημαίνει για τον τελικό καταναλωτή. Σύμφωνα πάλι με τα πρόσφατα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, κάθε kWh που παράγεται από ΜΥΗΕ, αποζημιώνεται με τιμή που ανέρχεται στο 49% περίπου της μέσης τιμής ενέργειας από όλες τις ΑΠΕ και με το 26% περίπου του μέσου κόστους μιας φωτοβολταϊκής kWh.

Κατευθύνσεις- προτάσεις για την ανάπτυξη των ΜΥΗΕ

 • Στα πλαίσια της επίτευξης του στόχου 20-20-20, ο επανακαθορισμός του μίγματος των τεχνολογιών ΑΠΕ, ιδιαίτερα αυτών που έχουν ξεπεράσει ήδη του στόχους του 2020, με την προώθηση τεχνολογιών που παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση και ιδιαίτερα των ΜΥΗΕ με στόχο την αύξηση του αναξιοποίητου μικροϋδροδυναμικού της Ελλάδας.
 • Ο καθορισμός συνθηκών απόλυτης προτεραιότητας πρόσβασης στο δίκτυο για τα ΜΥΗΕ με δεδομένα τα συντριπτικά ποιοτικά πλεονεκτήματα της ισχύος που παρέχουν και η επίσημη αναγνώρισή τους ως έργα παραγωγής ενέργειας βάσης.
 • Η σταθεροποίηση και η βελτίωση των οικονομικών και άλλων κινήτρων για τα ΜΥΗΕ τα οποία δεν είναι αντίστοιχα της ανταγωνιστικότητας και της επενδυτικής ασφάλειας της τεχνολογίας των ΜΥΗΕ.
 • Η προώθηση της ουσιαστικής συνεργασίας και της βελτίωσης της επικοινωνίας σε τοπικό επίπεδο των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται από την υλοποίηση του έργου. Στα πλαίσια αυτά ο καθορισμός ενός προγράμματος επισκέψεων του ενδιαφερόμενου κοινού σε λειτουργούντα έργα θα συνεισφέρει σημαντικά στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας υπερ των ΜΥΗΕ.
 • Η δρομολόγηση της επιστημονικής προσέγγισης των θεμάτων που άπτονται της ανάπτυξης των ΜΥΗΕ, ώστε η νομοθεσία να είναι βασισμένη σε επιστημονική τεκμηρίωση, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των ανθρωπίνων πόρων και της τεχνογνωσίας των δημοσίων υπηρεσιών και του επιστημονικού δυναμικού της χώρας.
 • Η κωδικοποίηση και απλοποίηση της αδειοδοτικής νομοθεσίας, με στόχο την άρση των διοικητικών και νομοθετικών εμποδίων που σήμερα εμποδίζουν την ανάπτυξη των ΜΥΗΕ καθώς και την ριζική επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, ώστε να γίνεται μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, κάτι που σήμερα δεν ισχύει
 • Η αύξηση της Έρευνας & Ανάπτυξης για τα ΜΥΗΕ, ώστε να αυξηθεί η Ελληνική προστιθέμενη αξία από το 60%-90% που είναι σήμερα (ανάλογα με τον τύπο της εγκατάστασης) και να φτάσει ακόμη και στο 100%, κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε καμία άλλη τεχνολογία ΑΠΕ.

Στα πλαίσια των παραπάνω προτάσεων και κατευθύνσεων, η συμμετοχή του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. σε όλες τις επιτροπές που παράγουν νομοθεσία για τα ΜΥΗΕ ή συμβουλεύουν την εκάστοτε κυβέρνηση για θέματα που άπτονται των ΑΠΕ γενικότερα και ειδικότερα των ΜΥΗΕ και των Υδάτων, είναι απαραίτητη.

Η ελληνική αναγκαιότητα

Η Ελλάδα λόγω της γεωμορφολογίας της και του τοπογραφικού της ανάγλυφου, είναι μια χώρα ιδιαίτερα προικισμένη, αλλά το ποσοστό εκμετάλλευσης των υδροενεργειακών της προσόντων δεν μπορεί να θεωρείται ικανοποιητικό, τη στιγμή που υπάρχουν τρομερές δυνατότητες μελλοντικής μικροϋδροηλεκτρικής ανάπτυξης.

Είναι υπαρκτή η μεγάλη πρόκληση για αξιοποίηση του μεγάλου διαθέσιμου μικροϋδροηλεκτρικού δυναμικού της χώρας, η οποία θα συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της, με προφανείς θετικές επιπτώσεις στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Είναι πλέον ευθύνη της Πολιτείας να αντιμετωπίσει και να ενισχύσει ποικιλοτρόπως τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα, εξασφαλίζοντας απλές και ισότιμες αδειοδοτικές διαδικασίες και σοβαρή πολιτική ενίσχυση στην ανάπτυξη της αυξημένης εγχώριας προστιθέμενης τεχνολογίας των ΜΥΗΕ. Μια μεγάλη προσπάθεια πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να δώσουμε στην μικροϋδροηλεκτρική ενέργεια την θέση που της αξίζει, στα πλαίσια των οφελών που συνεπάγεται η αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, συμβάλλοντας στο ελληνικό ενεργειακό και εμπορικό ισοζύγιο, στην οικονομία και στην τοπική και εθνική ανάπτυξη.