Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2023: Η πολλαπλή χρήση ως μέτρο ορθολογικής κι ολοκληρωμένης διαχείρισης & αξιοποίησης των υδατικών πόρων

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

ΕΣΜΥE: Η πολλαπλή χρήση ως μέτρο ορθολογικής κι ολοκληρωμένης διαχείρισης & αξιοποίησης των υδατικών πόρων
Ο Κωνσταντίνος Βασιλικός, Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ), υπογραμμίζει την κρισιμότητα της διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας αλλά και τη σημασία της αξιοποίησης των υδραυλικών δικτύων σε συνδυασμό και με άλλες χρήσεις, όπως η παραγωγή ενέργειας.

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου, τονίζοντας τη σημαντικότητα αυτού του πολύτιμου αγαθού στον πολιτισμό, την υγεία, την οικονομία και την ακεραιότητα του φυσικού μας περιβάλλοντος. Παράλληλα σήμερα, γεωπολιτικές εξελίξεις και εντάσεις οδηγούν το άρμα της ενεργειακής μετάβασης, η οποία αποτελεί αδήριτη ανάγκη για να αναχαιτιστεί η κλιματική κρίση, η οποία αναγνωρίζεται σήμερα ως η μεγαλύτερη απειλή που έχει δεχθεί ποτέ η ανθρωπότητα και η αντιμετώπισή της βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των προτεραιοτήτων κάθε χώρας. Η μόνη αειφόρος και ξεκάθαρη λύση στο πρόβλημα, είναι η άμεση και μεγαλύτερη δυνατή μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου μέσω της μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων, της εξοικονόμησης ενέργειας και της μεγαλύτερης δυνατής ορθολογικής ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Αξιοποίηση της υφιστάμενης υδραυλικής ενέργειας
Τα μέτρα για την κλιματική κρίση σε σχέση με το νερό, εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, που αποτελεί κύριο μοχλό ανάπτυξης και ευημερίας της σύγχρονης αλλά και μελλοντικής κοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια, με την αλματώδη αύξηση του πληθυσμού των πόλεων, η οποία έχει οδηγήσει και στην κατασκευή ανάλογων δικτύων που τις περισσότερες φορές είναι πολύ ενεργοβόρα, έχει παρουσιαστεί έντονο και το ενδιαφέρον της ανάγκης εξεύρεσης τρόπων εξοικονόμησης ενέργειας ή/και ανάκτησης της υδραυλικής ενέργειας, η οποία σε πολλά σημεία των δικτύων είναι σημαντική. Για το λόγο αυτό και με δεδομένη την κρισιμότητα του θέματος της διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, η χρήση των υδραυλικών δικτύων και ο τρόπος λειτουργίας τους επιβάλλεται να συνδυάζεται και με άλλες χρήσεις, όπως η παραγωγή ενέργειας. Στα πλαίσια αυτά, η αξιοποίηση της υφιστάμενης ή η ανάκτηση της καταστρεφόμενης υδραυλικής ενέργειας στο σύνολο των δικτύων μεταφοράς και διακίνησης ύδατος από Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα, που με μηδενικές σχεδόν παρεμβάσεις μπορούν να αξιοποιηθούν ενεργειακά αποτελεί αυτονόητη και επιτακτική ανάγκη ως ένα αποτελεσματικό βήμα για την πολλαπλής σκοπιμότητας διαχείριση των υδάτων, έχοντας εκ των προτέρων εξασφαλισμένα θετικά αποτελέσματα και σημαντική συμβολή στην ορθολογικότερη χρήση, διαχείριση και αξιοποίηση του υδάτινου πόρου.

Βέλτιστες πρακτικές της τεχνολογίας των ΜΥΗΕ
Τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ), μπορούν να ικανοποιούν όλες τις άλλες χρήσεις νερού, χωρίς να δημιουργούν καμιά απολύτως αλλοίωση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Αντίθετα, ο στροβιλισμός του νερού μέσα στο στρόβιλο δημιουργεί πρόσθετη οξυγόνωση του νερού βελτιώνοντας κατά πολύ την ποιότητά του. Επίσης, η ανάκτηση της υδραυλικής ενέργειας των δικτύων διανομής νερού από μικρά υδροηλεκτρικά έργα στο εσωτερικό των πόλεων μπορεί να γίνει με τις ελάχιστες περιβαλλοντικές περιπτώσεις και παράλληλα δίνοντας προσοχή στην τοπική αρχιτεκτονική.
Στόχος του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων είναι η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων, των χρήσεων και των βέλτιστων πρακτικών της τεχνολογίας των ΜΥΗΕ. Η εγκατάσταση ΜΥΗΕ σε υφιστάμενα αρδευτικά, υδρευτικά αλλά και αποχετευτικά δίκτυα με στόχο την μικροϋδροηλεκτρική αξιοποίηση του υφιστάμενου δυναμικού, έχει τεράστιο πολλαπλασιαστικό ενδιαφέρον και δυναμικό εφαρμογής σε ολόκληρη τη χώρα γενικότερα, όπου η δυνατότητα εγκατάστασης και αξιοποίησης παρομοίων ενεργειακών τεχνικών μπορεί να φέρει μια πραγματική επανάσταση στην ενεργειακή πολιτική της χώρας αλλά και να συνεισφέρει στη συνδυασμένη επίτευξη των στόχων του ΟΗΕ για βιώσιμη ανάπτυξη.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το αφιέρωμα του INDUSTRY, του καθημερινού newsletter της Boussias για την ελληνική βιομηχανία, το οποίο περιλαμβάνει άρθρο του Προέδρου του ΕΣΜΥΕ, κ. Βασιλικού Κωνσταντίνου, παρακαλώ πατήστε εδώ.