Βασιλικός: «Εκτός κάδρου» του νομοσχεδίου μικρά υδροηλεκτρικά, βιοαέριο και βιομάζα – Να μπει ποσόστωση στα δίκτυα μέσης τάσης

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Τον προβληματισμό του για τα «κενά» που παρουσιάζει το νομοσχέδιο ως προς την ρύθμιση ζητημάτων που υπάρχουν και «βασανίζουν» τον κλάδο των μικρών υδροηλεκτρικών ανέδειξε κατά την παρέμβασή του ο Κωνσταντίνος Βασιλικός, πρόεδρος του ΕΣΜΥΕ, μιλώντας νωρίτερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Ειδικότερα, ο κ. Βασιλικός ανέφερε πως το υφιστάμενο νομοσχέδιο ρυθμίζει θέματα συγκεκριμένων τεχνολογιών ΑΠΕ (αιολικά και φωτοβολταϊκά), αφήνοντας και διατηρώντας ασάφειες και προβλήματα για άλλες τεχνολογίες, όπως είναι τα μικρά υδροηλεκτρικά αλλά και η βιομάζα και το βιοαέριο.

Για τις εν λόγω τεχνολογίες και ιδιαίτερα για τα μικρά υδροηλεκτρικά, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την συγκριτικά δυσμενέστερη αδειοδοτική διαδικασία που υπόκεινται, με αποτέλεσμα, η περαιτέρω διείσδυση τέτοιων έργων στο ενεργειακό μίγμα της χώρας να καταλήγει «ευχολόγιο» παρά τους στόχους του ΕΣΕΚ και την πείρα της Ευρώπης.

Ενδεικτικά, το ποσοστό αξιοποίησης τέτοιων έργων σε χώρες της Ευρώπης ανέρχεται σε 70 – 80% όταν στην Ελλάδα παραμένει διαχρονικά κοντά στο 10%. Σύμφωνα με τον ίδιο, το νομοσχέδιο πρέπει να θεσπίσει συγκεκριμένα μέτρα για τα μικρά υδροηλεκτρικά και θα πρέπει να εξεταστεί να χορηγούνται οριστικές προσφορές σύνδεσης που να εξυπηρετούν και να διαμορφώνουν ένα μίγμα τεχνολογιών, κόντρα στην μονοκαλλιέργεια ορισμένων εξ αυτών, όπως συμβαίνει με τα φωτοβολταϊκά.

Επιπρόσθετα, ο κ. Βασιλικός κάλεσε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ να συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο συγκεκριμένη ποσόστωση μικρών υδροηλεκτρικών ως προς τα διαθέσιμα περιθώρια στα δίκτυα μέσης τάσης. «Θα πρέπει να δωθούν και κάποια περιθώρια για έργα τέτοιου είδους μαζί με την αυτοπαραγωγή», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, χρειάζεται να ρυθμιστεί ο τρόπος επέμβασης σε περιοχές αγνώστου ιδιοκτήτη, γεγονός που πολλές φορές καταλήγει σημαντικό τροχοπέδη για την προώθηση και ανάπτυξη τέτοιων έργων. Το νομοσχέδιο πρέπει να λάβει υπόψη του αυτές τις ιδιαιτερότητες πέραν των δύο βασικών «πράσινων» τεχνολογιών και να ενσωματώσει τις ανάλογες-αναγκαίες προβλέψεις και διατάξεις.

Πηγή: https://energypress.gr