14η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΣΜΥΕ 14.05.2022

Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) πραγματοποίησε το Σάββατο 14 Μαΐου 2022 στα Ιωάννινα την 14η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του.

Για να δείτε το κείμενο της Εισήγησης, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε τον οικονομικό απολογισμό της 31.12.2021 και τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για το 2022, παρακαλώ πατήστε εδώ.