ΑΠΕ: Παράταση ενός μήνα στην προθεσμία για την εγγυητική 35.000 ευρώ ανά Μεγαβάτ σε “παλιούς” κατόχους Βεβαιώσεων Παραγωγού

Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

Τη μετάθεση για ένα μήνα της προθεσμίας υποβολής της εγγυητικής 35.000 ευρώ ανά Μεγαβάτ για τις «παλιές» Βεβαιώσεις Παραγωγού ΑΠΕ, έχει αποφασίσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έτσι, η σχετική διορία θα μεταφερθεί στα τέλη Μαρτίου, από τις 28 Φεβρουαρίου που έχει καθορισθεί με τη σχετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία αυτή αφορά τις Βεβαιώσεις που εκδόθηκαν έως και τον Κύκλο Ιουνίου, και οι οποίες υπάγονται σε μεταβατικό καθεστώς, όπως προβλέπει η ρύθμιση για τη θέσπιση της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού, στο πρόσφατο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τη διαχείριση των αποβλήτων. Επομένως, για να μην παύσει αυτοδικαίως μία Βεβαίωση που υπάγεται σε αυτό το καθεστώς, θα πρέπει έως τις 28 Φεβρουαρίου ο κάτοχός της είτε να έχει προχωρήσει στην υποβολή πλήρους αιτήματος χορήγησης οριστικών όρων σύνδεσης, είτε να καταθέσει την εγγυητική.

Αντίθετα, από τον Κύκλο του Οκτωβρίου 2021, οι επενδυτές πρέπει να υποβάλουν την εγγυητική μαζί με την αίτηση. Από το οικονομικό αυτό «φίλτρο» απαλλάσσονται μόνο οι υποψήφιοι σταθμοί ισχύος μικρότερης του 1 Μεγαβάτ, οι στρατηγικές επενδύσεις, και τα έργα ΟΤΑ, ιδρυμάτων και νομικών προσώπων κοινωφελούς σκοπού.

Πηγή: https://energypress.gr