13η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΣΜΥΕ 25.09.2021

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) πραγματοποίησε το Σάββατο 25.09.2021 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη την 13η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του.

Για να δείτε το κείμενο της Εισήγησης, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε τον οικονομικό απολογισμό της 31.12.2020 και τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για το 2021, παρακαλώ πατήστε εδώ.