ΔΤ ΕΣΜΥΕ: Τηλεδιάσκεψη του ΕΣΜΥΕ με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα για τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ).

Δευτέρα 12 Απριλίου 2021

Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο  κλάδος των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν εκπρόσωποι του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα μέσω τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 08 Απριλίου 2021. Εκ μέρους του ΕΣΜΥΕ συμμετείχαν ο κ. Βασιλικός Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Δ.Σ., ο κ. Κακιόπουλος Ηλίας, Γενικός Γραμματέας και ο κ. Μπουρμπουράκης Παναγιώτης, Μέλος του Δ.Σ. του ΕΣΜΥΕ

Αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης ήταν η παρουσίαση υφιστάμενων αλλά και νέων προβλημάτων που εμποδίζουν την ανάπτυξη του κλάδου των ΜΥΗΕ στη χώρα, ειδικότερα σε σχέση με τις λοιπές τεχνολογίες ΑΠΕ, καθώς και οι μελλοντικές προοπτικές του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γενικότερα στο χώρο των ΑΠΕ το τελευταίο διάστημα.

Εκτενή συζήτηση έγινε για την βελτίωση των συνθηκών προτεραιότητας στο δίκτυο και την εξασφάλιση ηλεκτρικού χώρου, καθώς τα ΜΥΗΕ, υπόκεινται επιπλέον των λοιπών προβλημάτων αδειοδότησης και σε όλα τα λοιπά προβλήματα που έχουν εγερθεί κατά όλων των ΑΠΕ, λόγω του τεράστιου πλήθους των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί στη ΡΑΕ στους κύκλους Δεκεμβρίου 2020 και Φεβρουαρίου 2021 αν και κατέχουν ποσοστό συμμετοχής μόλις 0,3% στο συνολικό όγκο αιτήσεων που έχει κατατεθεί.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι παρατάσεις προθεσμιών των Τιμών Αναφοράς, των Αδειών Εγκατάστασης, των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης, θέματα βελτίωσης/αλλαγής επιμέρους σταδιών αδειοδότησης, θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, θέματα ριζικής ανανέωσης έργων, κα.

Ο Υπουργός άκουσε τα αιτήματα του κλάδου και δεσμεύθηκε να βοηθήσει στην  επίλυσή τους.