Αδειοδότηση και άδειες χρήσης νερού τα βασικότερα προβλήματα για τον κλάδο των μικρών υδροηλεκτρικών

Τα μικρά υδροηλεκτρικά είναι η αρχαιότερη τεχνολογία ΑΠΕ, η οποία όμως δυστυχώς έχει μείνει πολύ πίσω στην Ελλάδα παρόλο που υπάρχει σημαντικό δυναμικό.

Όπως τόνισε πρόσφατα στο Renewable & Storage Forum ο Κωνσταντίνος Βασιλικός, Πρόεδρος του ΕΣΜΥΕ, ανάμεσα στα σημαντικά της πλεοκτήματα συγκαταλέγεται η σταθερότητα του δικτύου, η συνεισφορά σε φορτία βάσης, η εγχώρια προστιθέμενη αξία και η αποκεντρωμένη παραγωγή.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της χώρας μας, ο ίδιος εκτιμά ότι η συμμετοχή των ΑΠΕ είναι απαραίτητη, αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και στοιχεία πέραν της μειωμένης τιμής, όπως για παράδειγμα οι εγχώριοι ενεργειακοί πόροι και το νερό είναι ένας από αυτούς.

Σε αυτές τις τεχνολογίες πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση με εξασφάλιση ελάχιστης συμμετοχής στο μείγμα, καθώς είναι αδύνατον να ανταγωνιστούν στην αγορά τις βασικές τεχνολογίες, δηλαδή τα φ/β και τα αιολικά. Τα μικρά υδροηλεκτρικά κινούνται προς τη συμμετοχή τους στην ελεύθερη αγορά, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ποια θα είναι η πολιτική του υπουργείου τα επόμενα χρόνια. Την ίδια στιγμή, θετικό χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι η γ.γ. του ΥΠΕΝ, κα Σδούκου, αναφέρθηκε στην εξαίρεση των έργων αυτών από διαγωνισμούς τα επόμενα χρόνια. Η μετάβαση γενικότερα στο target model είναι δύσκολη, άρα πρέπει να δοθεί χρόνος, όπως εκτιμά ο κ. Βασιλικός.

Ένα σημαντικό “αγκάθι” για την ανάπτυξη των μικρών υδροηλεκτρικών είναι η αδειοδότηση, καθώς φαίνεται πως υπάρχουν δύο ταχύτητες και ιδίως για τα μικρά υ/η η διαδικασία έχει πολύ λίγο βελτιωθεί, παραμένει πολύ δύσκολη και ένα στάδιο πίσω από όλες τις άλλες με αποτέλεσμα η εν λόγω τεχνολογία να έχει σοβαρά μειονεκτήματα στη διείσδυση έστω των λίγων έργων που μπορούν να υλοποιηθούν. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν εξαιρείται για οποιαδήποτε ισχύ από άδεια παραγωγής και περιβαλλοντική αδειοδότηση, άρα ο περιορισμένος χώρος του δικτύου είναι άφαντος για τα μικρά υ/η τη στιγμή που στο ίδιο διάστημα άλλες τεχνολογίες κινούνται πολύ ταχύτερα και τον καταλαμβάνουν. Ως εκ τούτου, ο ΕΣΜΥΕ θεωρεί επιβεβλημένη την αναθεώρηση ορισμένων σταδίων αδειοδότησης με κύρια σημεία την περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλά ιδίως το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ.

‘Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα είναι ότι η πολιτεία έχει αφήσει κενό το θέμα ότι το 2022 λήγουν όλες οι άδειες χρήσης νερού σε όλη τη χώρα. Ήδη υπάρχουν άδειες λειτουργίας με διάρκεια δύο ετών και θα υπάρξουν προβλήματα αν δε γίνει κάτι, όπως υπογραμμίστηκε.

Μιλώντας για τον ΕΛΑΠΕ, ο κ. Βασιλικός τόνισε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για διείσδυση έργων αν δεν εξασφαλίζουμε τη λειτουργία των έργων που κατασκευάστηκαν υπό άλλες συνθήκες και περιστάσεις. Εκτιμά ότι δεν πρέπει να επιβαρύνονται έργα που έχουν διαφορετική συνεισφορά με τον ίδιο τρόπο, ενώ είναι θέμα ηθικό να διατηρηθούν οι συνθήκες για να συνεχισουν να λειτουργούν τα παλαιά έργα. Ο κλάδος των μικρών υ/η διαθέτει έργα που έκλεισαν ήδη 20 έτη λειτουργίας και πρέπει να εξασφαλίσουν τις συνθήκες για το repowering, εξ ου και η ανάγκη για αποφάσεις.

Τέλος, και όσον αφορά το πλαίσιο της αποθήκευσης, ο ΕΣΜΥΕ θεωρεί ότι χρειάζονται παρεμβάσεις ειδικά για τα μικρά υ/η ώστε τουλάχιστον μικρό μέρος του διαθέσιμου δυναμικού να υλοποιηθεί.

Πηγή: https://energypress.gr