ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ παρουσίασαν στην αγορά τη νέα διαδικασία ομαδικού αιτήματος ΑΠΕ για υποσταθμό και σύνδεση με το δίκτυο

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

(upd: 17:32) Τα μοντέλα που έχουν επεξεργαστεί οι Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ αντίστοιχα) για ταχύτερη σύνδεση ομάδων ΑΠΕ μικρής ισχύος στο Δίκτυο παρουσιάστηκαν σήμερα σε ειδική εκδήλωση στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία συμμετείχαν οι θεσμικοί φορείς της αγοράς των ΑΠΕ.

Η εκδήλωση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το ΥΠΕΝ για ταχεία υλοποίηση των προβλέψεων του Άρθρου 135 του «περιβαλλοντικού νόμου» 4685/2020 που θεσπίζει τη δυνατότητα υποβολής κοινού αιτήματος προσφοράς όρων σύνδεσης Παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος, άνω των 8 MW, εκτός του Δικτύου Διανομής και στο Σύστημα Μεταφοράς. Στόχος είναι η διευκόλυνση της διείσδυσης ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας και η αντιμετώπιση φαινομένων εξάντλησης της φέρουσας ικανότητας του Δικτύου Διανομής (που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ) μέσω δυνατότητας σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ) και με την κατασκευή Υποσταθμών από ιδιώτες παραγωγούς υπό προϋποθέσεις και λαμβάνοντας υπόψη την ορθολογική ανάπτυξη των αντίστοιχων υποδομών του Συστήματος και του Δικτύου. Μεσοπρόθεσμος στόχος του ΥΠΕΝ παραμένει όλοι οι  Υποσταθμοί  Υψηλής προς Μέση Τάση στους οποίους πρόκειται να συνδεθούν παραγωγοί μικρής ισχύος να γίνονται από τους Διαχειριστές.

Στην κοινή τους παρουσίαση (βλέπε επισυναπτόμενο), οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ κ.κ. Μάνος Μανουσάκης και Αναστάσιος Μάνος ανέλυσαν τη διαδικασία σύνδεσης, κατά την οποία ο ΑΔΜΗΕ θα παραλαμβάνει όλα τα αιτήματα, θα αποφασίζει από κοινού με τον ΔΕΔΔΗΕ κατά περίπτωση τον βέλτιστο τρόπο/μοντέλο σύνδεσης και στη συνέχεια, ανάλογα με το πού θα συνδέονται οι παραγωγοί, θα ακολουθεί είτε από τον ΑΔΜΗΕ είτε από τον ΔΕΔΔΗΕ ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η έκδοση προσφοράς όρων σύνδεσης και η κατάρτιση της σύμβασης σύνδεσης και της υλοποίησης των σχετικών έργων.

Στη συνέχεια, οι κ.κ. Μανουσάκης και Μάνος παρουσίασαν τα τρία διαφορετικά μοντέλα σύνδεσης των παραγωγών ΑΠΕ, τονίζοντας ότι κύριο μέλημα και των δυο Διαχειριστών είναι η παροχή πρόσβασης στα δίκτυα με τον βέλτιστο τεχνικο-οικονομικό τρόπο, ώστε να καλύπτονται οι  ανάγκες των παραγωγών και ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση και ασφάλεια των δικτύων.

Επισημάνθηκε τέλος ότι το νέο σύστημα «ομαδοποίησης» των αιτημάτων έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται στην πράξη, αφού μετά την θέση σε ισχύ του περιβαλλοντικού νόμου στον ΑΔΜΗΕ έχουν υποβληθεί 6 αιτήματα που αφορούν 293 σταθμούς ΑΠΕ συνολικής ισχύος 191 MW και στον ΔΕΔΔΗΕ ένα αίτημα για 120 σταθμούς (στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας), συνολικής ισχύος 96 MW. Παρά τις δυσχέρειες της πανδημίας, οι σχετικές διαδικασίες ιδίως για το τελευταίο αίτημα προχώρησαν γρήγορα, οι σταθμοί παραγωγής εκτιμάται ότι θα είναι σε ετοιμότητα στο τέλος Οκτωβρίου,  ενώ παράλληλα  προχωρά και η υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών του Δικτύου.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς δήλωσε σχετικά: «Καλωσορίζω τις  πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ για να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την σύνδεση των μικρών παραγωγών ΑΠΕ στα δίκτυα, όπως τη δημιουργία one  stop shop στον ΑΔΜΗΕ καθώς και την αναβάθμιση των εσωτερικών διαδικασιών και των δυο Διαχειριστών με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών. Είναι πρωτοβουλίες πολύ σημαντικές, οι οποίες σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες της Ομάδας Εργασίας του ΥΠΕΝ που δουλεύει εντατικά για την απλοποίηση της Άδειας Εγκατάστασης των σταθμών ΑΠΕ συμβάλλουν στην  επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα και την ταχεία αύξηση του ποσοστού των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας».

Νωρίτερα το energypress έγραφε:

(upd: 13:15) Παρουσία του υφυπουργού Ενέργειας Γεράσιμου Θωμά και στελεχών του ΥΠΕΝ, οι επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης και του ΔΕΔΔΗΕ Αναστάσιος Μάνος παρουσίασαν στους φορείς της αγοράς των ΑΠΕ, και κατά κύριο λόγο των φωτοβολταϊκών, τη διαδικασία πρόσβασης μικρών έργων ΑΠΕ, κυρίως φωτοβολταϊκών, στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ, μέσω ομαδικού αιτήματος σύνδεσης και ιδιόκτητου υποσταθμού.

Κατά την παρουσίαση αποσαφηνίστηκαν οι κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι, ενώ ξεκαθαρίστηκε ο ρόλος του εκπροσώπου και, αντίστοιχα, των μελών του cluster, όσον αφορά τη σχέση και τις υποχρεώσεις τους έναντι των Διαχειριστών.

Όπως αναφέρθηκε, όλα τα ομαδοποιημένα αιτήματα σύνδεσης θα υποβάλλονται στον ΑΔΜΗΕ. Ο ΑΔΜΗΕ θα ζητάει από τον ΔΕΔΔΗΕ να δηλώσει εάν έχει ενδιαφέρον για ανάπτυξη δικτύου στη συγκεκριμένη περιοχή. Εάν ο ΔΕΔΔΗΕ έχει πράγματι ενδιαφέρον, τότε θα αναλαμβάνει ο ίδιος τη διαδικασία προσφοράς όρων σύνδεσης. Εάν ο ΔΕΔΔΗΕ δεν ενδιαφέρεται, ο ΑΔΜΗΕ θα δίνει το πράσινο φως και τις τεχνικές προδιαγραφές στους επενδυτές να φτιάξουν τον υποσταθμό και το δίκτυό τους με δικές τους δαπάνες.

Από την παρουσίαση έγινε επίσης σαφές ότι η ιδιοκτησία και διαχείριση των γραμμών Μέσης Τάσης που συνδέουν τα έργα με την Υψηλή Τάση, ανήκουν στο cluster και όχι στον ΔΕΔΔΗΕ, στο βαθμό που ο τελευταίος δεν έχει ενδιαφέρον ή άλλο λόγο για ανάπτυξη δικτύου στη συγκεκριμένη περιοχή.

Από το ΥΠΕΝ υπήρξε η δέσμευση ότι αν χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση ή αλλαγές στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου προκειμένου να λυθούν επι μέρους θέματα, το Υπουργείο θα προχωρήσει στις κινήσεις αυτές.

Νωρίτερα το energypress έγραφε:

Τη διαδικασία πρόσβασης μικρών έργων ΑΠΕ, κυρίως φωτοβολταϊκών, στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ, μέσω ομαδικού αιτήματος σύνδεσης και ιδιόκτητου υποσταθμού, θα παρουσιάσουν σήμερα στους εκπροσώπους της αγοράς οι επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, στην αίθουσα του ΥΠΕΝ, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας.

Τις τελευταίες ημέρες υπήρξε εργώδης προσπάθεια από την πλευρά των Διαχειριστών, σε συνεργασία με τα στελέχη του ΥΠΕΝ για να αποσαφηνιστούν πλευρές του θέματος που έχουν ανακύψει κατά τη διαδικασία εξυπηρέτησης των πρώτων αιτημάτων που έχουν ήδη υποβληθεί.

Υπάρχουν για παράδειγμα ζητήματα σχετικά με το ποιός θα έχει τη διαχείριση των γραμμών Μέσης Τάσης που θα κατασκευαστούν για να συνδεθούν τα πάρκα με την Υψηλή Τάση (ο ΔΕΔΔΗΕ ή οι ιδιώτες), αλλά και ασάφειες όσον αφορά τη διαδικασία υποδοχής και διαχείρισης των αιτημάτων.

Πρέπει πάντως να αναφερθεί ότι η σχετική ρύθμιση που νομοθετήθηκε στη Βουλή με το πρόσφατο ενεργειακό νομοσχέδιο έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον επενδυτών που βλέπουν έναν τρόπο να επισπεύσουν τις επενδύσεις τους ξεπερνώντας τους πολύ αργούς ρυθμούς με τους οποίους εξετάζει αιτήματα σύνδεσης ο ΔΕΔΔΗΕ.

Δεν πρόκειται βεβαίως για εύκολη υπόθεση, καθώς θα πρέπει η συνολική ισχύς των έργων του ομαδικού αιτήματος να είναι μεγαλύτερη των 8 Μεγαβάτ, και προϋποθέτει την καταβολή, ιδίοις εξόδοις, της δαπάνης για την κατασκευή του υποσταθμού που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη.

Οι ομαδοποιημένοι επενδυτές, στο βαθμό που περισσεύει ηλεκτρικός χώρος στον υποσταθμό, θα μπορούν στο μέλλον να ανακτήσουν μέρος της δαπάνης χρηματοδότησης του υποσταθμού, από πιθανούς νέους επενδυτές που θα αξιοποιήσουν για δικά τους πάρκα τον όποιο ηλεκτρικό χώρο είναι διαθέσιμος.

Συνοδευτικά αρχεία

Πηγή: https://energypress.gr