Οριστικός Πίνακας υπόχρεων καταβολής τέλους διατήρησης 2017-2018-2019

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

Δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη 30.06.2020 στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ ο Οριστικός Πίνακας των υπόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Τέλος Διατήρησης) για τα έτη 2017, 2018 και 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143) και 21 ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄ 92).

Τα οφειλόμενα ποσά που αντιστοιχούν στο Τέλος Διατήρησης ετών 2017, 2018 και 2019, σύμφωνα με τον πίνακα, καταβάλλονται από τους υπόχρεους, στο λογαριασμό με τα ακόλουθα στοιχεία:

Τράπεζα Πειραιώς

Κατάστημα Παπαστράτου, Πειραιάς

Λογαριασμός: 5107-075839-704

ΙΒΑΝ: GR28 0172 1070 0051 0707 5839 704

Κάτοχος: ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

Ως αιτιολογία αναγράφεται ο κωδικός ΑΔ-ΧΧΧΧΧ που προσδιορίζει κάθε Άδεια Παραγωγής στο ειδικό μητρώο της ΡΑΕ.

Τα οφειλόμενα ποσά πρέπει να καταβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης και ανάρτησης του Πίνακα στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου (www.ypeka.gr), ήτοι έως και 20.07.2020.

Για να δείτε την  Απόφαση Τέλους Διατήρησης παρακαλώ πατήστε εδώ.