Αίρεται ο κορεσμός στο δίκτυο της Πελοποννήσου – Απελευθερώνονται 400 MW για εγκατάσταση αιολικών, φωτοβολταϊκών και λοιπών ΑΠΕ

«Πεδό δόξης» για νέες επενδύσεις ΑΠΕ δημιουργείται στην Πελοπόννησο, μετά την απόφαση την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, έλαβε η ΡΑΕ, για απελευθέρωση επιπλέον ηλεκτρικού χώρου περίπου 400 MW.

Στην πραγματικότητα ανοίγει παράθυρο για νέες επενδύσεις, λόγω της ολοκλήρωσης από τον ΑΔΜΗΕ, στο τέλος του έτους, της Γραμμής Μεταφοράς  400 KV Μεγαλόπολη-Πάτρα-Αχελώος που μαζί με το υποβρύχιο τμήμα Ρίο-Αντίρριο απαρτίζουν τον Δυτικό Διάδρομο της Επέκτασης του Συστήματος προς την Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ (η οποία σημειωτέον διαφέρει από την εισήγηση του Διαχειριστή) το έργο δίνει τη δυνατότητα, μετά από 7 χρόνια απόλυτης στασιμότητας, να προχωρήσουν νέα αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικρά υδροηλεκτρικά και έργα βιομάζας και βιοαερίου.

Ειδικότερα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιπλέον δυναμικότητα που θα δοθεί έχει ως εξής:

  • 100 MW αιολικά
  • 100 MW φωτοβολταϊκά (πέραν των φ/β στέγης που είναι ελεύθερα)
  • 100 MW μικρά υδροηλεκτρικά
  • 80 MW βιομάζα, βιοαέριο και ΣΥΘΗΑ
  • 30 MW για έργα ενεργειακών κοινοτήτων

Τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά θα έχουν και περαιτέρω δυνατότητα εγκατάστασης, καθώς θα αξιοποιηθεί για τις τεχνολογίες αυτές και μόνον, ο ηλεκτρικός χώρος που μένει αδιάθετος (περίπου 400 MW) από τα 1900 MW που ήταν μέχρι τώρα η δυναμικότητα της Πελοποννήσου με βάση την απόφαση του 2012. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι παρότι υπήρχε αδιάθετος ηλεκτρικός χώρος ο ΑΔΜΗΕ δεν επέτρεπε νέες συνδέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τα Μικρά υδροηλεκτρικά και τα έργα βιοαερίου, βιομάζας και ΣΥΘΗΑ θα ανοίξει ξεχωριστός κατάλογος για να κάνουν αιτήσεις για όρους σύνδεσης, χωριστά από τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά, τομείς στους οποίους υπάρχει και η παλιά «επετηρίδα». Εάν κατά την εφαρμογή της απόφασης αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει επαρκές δυναμικό ή ζήτηση για μικρά υδροηλεκτρικά, βιομάζα, βιοαέριο κ.λπ., τότε μπορεί να γίνει ανακατανομή ανάμεσα στις τεχνολογίες και να ενισχυθούν, για παράδειγμα, περαιτέρω, τα φωτοβολταϊκά.

Ως γνωστόν υπάρχει ένα πλήθος έργων, αιολικών και φωτοβολταϊκών, που από το 2012 που κηρύχθηκε κορεσμένο το δίκτυο έχουν κάνει αιτήσεις ή έχουν πάρει και προσωρινούς όρους σύνδεσης, χωρίς ποτέ να πάρουν οριστικούς. Συγκεκριμένα υπάρχουν 560 MW αιολικών και 365 MW φωτοβολταϊκών που έχουν προσωρινούς όρους σύνδεσης, έχουν και εγκεκριμένες ΕΠΟ και αναμένουν το πράσινο φως από τον ΑΔΜΗΕ.

Τα έργα αυτά, εφόσον οι επενδυτές θέλουν να τα συνεχίσουν με τους νέους όρους που ισχύουν σήμερα (διαγωνισμοί για τη διαμόρφωση της τιμής κ.λπ.), θα έχουν προτεραιότητα στην τεχνολογική κατηγορία τους.

Ειδικά στα φωτοβολταϊκά εκτιμάται ότι τα περισσότερα από τα παλιά έργα θα ακυρωθούν, οπότε θα εξεταστεί από τη ΡΑΕ αν χρειάζεται να ανοίξει νέος γύρος υποβολής αιτήσεων.

Πρέπει να σημειωθεί, τέλος, ότι ακόμα μεγαλύτερος ηλεκτρικός χώρος αναμένεται να δημιουργηθεί στην Πελοπόννησο όταν ολοκληρωθεί και ο λεγόμενος Ανατολικός Διάδρομος Επέκτασης του Συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο, δηλαδή η Γραμμή Μεταφοράς που θα συνδέει το ΚΥΤ Μεγαλόπολης με το νέο ΚΥΤ Κορίνθου, έργο του ΑΔΜΗΕ που  συμβασιοποιήθηκε πρόσφατα και έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2021.

Η ΡΑΕ εμφανίζεται αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που παρέχει το σύστημα για να δοθεί “ζωτικός χώρος” στς ΑΠΕ, αναγνωρίζοντας ότι για να επιτύχει η χώρα να συγχρονιστεί με την ευρωπαϊκή τάση, πρέπει να αρθούν όλες οι αγκυλώσεις που μειώνουν τους ρυθμούς εγκατάστασης νέων “πράσινων” επενδύσεων.

Πηγή: https://energypress.gr