ΔΤ ΕΣΜΥΕ: Συμμετοχή του ΕΣΜΥΕ στην Δημόσια Διαβούλευση του ΥΠΕΝ για τον ΕΣΕΚ

Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) εξέδωσε Δελτίο Τύπου που αφορά στη συμμετοχή του στη Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για τον Εθνικό Σχεδιασμό για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Για να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου, παρακαλώ πατήστε εδώ.