Απαντήσεις του ΕΣΜΥΕ στο ερωτηματολόγιο του ΥΠΕΝ για τη χρήση ενέργειας από ΑΠΕ

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) συμμετείχε στην εκδήλωση του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος για την 2η θεματική Ομάδας Εργασίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για τον Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018 στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου και στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου προς τους φορείς σχετικά με τη χρήση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές στην ηλεκτρική ενέργεια.

Για να δείτε τις απαντήσεις του ΕΣΜΥΕ στο ερωτηματολόγιο του ΥΠΕΝ, παρακαλώ πατήστε εδώ.