Αύξηση των ορίων του ηλεκτρικού δικτύου σε Πελοπόννησο και Γιάννενα για να διευκολυνθεί η εγκατάσταση νέων σταθμών ΑΠΕ

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

Πράσινο φως για την εγκατάσταση νέων σταθμών ΑΠΕ μικρής εμβέλειας και σε τεχνολογίες που δεν επιβαρύνουν ιδιαίτερα το δίκτυο, πρόκειται να δοθεί το επόμενο διάστημα για δύο περιοχές της χώρας που, για διαφορετικούς λόγους, θεωρούνται σήμερα κορεσμένες.

Πρόκειται, αφενός μεν για την Πελοπόννησο, αφετέρου δε για τις περιοχές Ιωαννίνων και Αράχθου στην Ήπειρο, στις οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες του energypress, θα δοθεί μια «μετρημένη» αύξηση της επιτρεπόμενης εγκατεστημένης ισχύος, επιπέδου, συνολικά, μερικών δεκάδων Μεγαβάτ.

Πριν την αύξηση του διαθέσιμου για τις ΑΠΕ ηλεκτρικού χώρου θα ολοκληρωθεί, το αμέσως επόμενο διάστημα, η οριστικοποίηση της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ προς τη ΡΑΕ σχετικά με την κατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας, σε κλίμακα υποσταθμού. Για το ποιοι υποσταθμοί δηλαδή είναι «κόκκινοι». Η εισήγηση θα στηρίζεται στα επικαιροποιημένα στοιχεία που επεξεργάζεται το διάστημα αυτό ο Διαχειριστής.

Τα κριτήρια για το πότε θεωρείται ασφαλές το δίκτυο και πότε κορεσμένο (κόκκινο) είναι γνωστά και έχουν αξιοποιηθεί στο παρελθόν. Παρόλα αυτά υπάρχουν σκέψεις για επανεξέτασή τους, καθώς διατυπώνονται απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες τα κριτήρια υπήρξαν εξαρχής πολύ συντηρητικά.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το αν θα επανεξεταστούν τα κριτήρια, επίκειται, όπως προαναφέρθηκε, αύξηση του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου στην Πελοπόννησο και στις περιοχές Ιωαννίνων – Αράχθου, προς χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ όπως τα φωτοβολταϊκά στέγης γα αυτοπαραγωγή και συμψηφισμό (net metering), βιομάζα – βιοαέριο, καθώς και για έργα που θέλουν να προωθήσουν οι ενεργειακές κοινότητες.

Στην Πελοπόννησο ως γνωστόν το δίκτυο, με βάση τα κριτήρια του ΑΔΜΗΕ, έχει προ πολλού κηρυχθεί κορεσμένο λόγω του ελλιπούς Συστήματος Μεταφοράς. Σήμερα δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης ΑΠΕ μόνον σε φωτοβολταϊκά net metering μέχρι 20 Κιλοβάτ ανά εγκατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται το επόμενο διάστημα να δοθεί η δυνατότητα εγκατάστασης και μεγαλύτερων φωτοβολταϊκών net metering, δηλαδή πάνω από 20 Κιλοβάτ, για αξιοποίηση από επαγγελματίες. Το ίδιο θα γίνει για έργα βιομάζας – βιοαερίου και για έργα των ενεργειακών κοινοτήτων. Για την κάλυψη των αναγκών αυτών θα αυξηθεί ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος κατά λίγες δεκάδες Μεγαβάτ.

Θα προηγηθεί προφανώς εισήγηση του ΑΔΜΗΕ και σχετική απόφαση της ΡΑΕ.

Στα Ιωάννινα και στον Άραχθο είναι διαφορετική περίπτωση. Πρόκειται για δύο υποσταθμούς του Συστήματος Διανομής που είναι, όπως και άλλοι στη χώρα, κορεσμένοι. Υπάρχει όμως ενδιαφέρον για εγκατάσταση νέων ΑΠΕ και κρίθηκε σκόπιμο να γίνει από τον ΔΕΔΔΗΕ η δαπάνη για αναβάθμιση των μετασχηματιστών με έργα επαύξησης ισχύος, τα οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Πηγές του Διαχειριστή δηλώνουν ότι αντίστοιχα έργα αναβάθμισης μπορεί να γίνουν και άλλα στο μέλλον, σε άλλους «κόκκινους» υποσταθμούς, υπό την προϋπόθεση ότι  υπάρχει αντίστοιχο επενδυτικό ενδιαφέρον ώστε να καθίστανται βιώσιμα τα σχετικά έργα.