Σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις για τα ΜΥΗΕ στο Νομοσχέδιο για τις Ενεργειακές Κοινότητες

Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018

Εχθές, Τετάρτη 17.01.2018 ψηφίσθηκε από την Βουλή των Ελλήνων το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις.» στο οποίο υπάρχουν οι παρακάτω σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις για τα ΜΥΗΕ:

Α. Μετά την δυνατότητα εγκατάστασης ΜΥΗΕ για την κάλυψη ιδίων αναγκών αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, ψηφίστηκε και η δυνατότητα εφαρμογής του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού για αυτοπαραγωγούς νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (με κοινωφελείς ή δημοσίου συμφέροντος σκοπούς) και αγρότες από εγκαταστάσεις ΜΥΗΕ, με μέγιστο όριο το 1 MW (λεπτομέρειες θα καθοριστούν με ΥΑ). Υπενθυμίζεται ότι οι παραπάνω σταθμοί εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.

H παραπάνω ρύθμιση δίνει σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης τοπικού υδροδυναμικού μέσω εγκατάστασης ΜΥΗΕ από ΔΕΥΑ, ΤΟΕΒ, Δήμους και άλλους οργανισμούς της ΤΑ. Ιδιαίτερα για τις Ενεργειακές Κοινότητες δίνεται η δυνατότητα του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από εγκαταστάσεις ΜΥΗΕ για την κάλυψη αναγκών των μελών τους ή άλλων ευάλωτων καταναλωτών ή πολιτών εντός της Περιφέρειας της έδρας της Εν. Κοινότητας.

Β. Εξαιρούνται της υποχρέωσης έκδοσης άδειας παραγωγής τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του μισού (0,5) MWe που εγκαθίστανται σε δίκτυα ύδρευσης ή άρδευσης ή αποχέτευσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιοποίηση της Υδροηλεκτρικής Ενέργειας, σε εγκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης όπου υπάρχει αναξιοποίητο δυναμικό, κατά κύριο λόγο από ΔΕΥΑ, δήμους, ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ που διαχειρίζονται τα σχετικά δίκτυα, αλλά και από ιδιώτες.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι διατάξεις του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ (και αναλογικά και οι αντίστοιχες επιπρόσθετες για τα ΜΥΗΕ) δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των σταθμών παραγωγής από Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης αδείας παραγωγής, σύμφωνα με τον Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α΄). Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εξαιρούνται από την υποχρέωση άδειας παραγωγής, απαλλάσσονται και από την υποχρέωση να λάβουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.