Διετής παράταση για τη διακοψιμότητα – Σε ΦΕΚ η απόφαση, πρόσκληση για τον Ιανουάριο και διαβούλευση για τον κανονισμό από τον ΑΔΜΗΕ

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018

Παρατείνεται για δύο χρόνια ο Μηχανισμός Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, ηλεκτρικής ενέργειας, με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη.

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της έγκρισης του μηχανισμού από την Κομισιόν, όπως είχε αποκαλύψει με ρεπορτάζ του το energypress.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, παρατείνεται, έως την 31η Δεκεμβρίου του 2019, οπότε και το σχετικό μέτρο θα επαναξιολογηθεί.

Η Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ), ή αλλιώς «διακοψιμότητα», έχει καθοριστική συμβολή στη διασφάλιση της ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος και της ασφάλεια του εφοδιασμού για τους καταναλωτές σε περιόδους που συντρέχουν έκτακτες καταστάσεις ή που τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος.

Στο μηχανισμό της διακοψιμότητας συμμετέχουν εγχώριες βιομηχανικές μονάδες με φορτίο πάνω από 3MW, οι οποίες, με την εγγραφή τους στο ειδικό Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες ΥΔΦ. Στη συνέχεια συνάπτουν σύμβαση με τον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος σε περιόδους κρίσιμες για το ηλεκτρικό σύστημα δίνει εντολές περιορισμού της ισχύος.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ στο συνοδευτικό αρχείο.

Πρόσκληση για τον Ιανουάριο από τον ΑΔΜΗΕ

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης ο ΑΔΜΗΕ προσκαλεί τους καταναλωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου να υποβάλουν τα παρακάτω προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν στην δημοπρασία Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2018:

1. Δήλωση Μέγιστου Προσφερόμενου Φορτίου

2. Δήλωση Φορτίου Δημοπρασίας Ιανουαρίου 2017

3. Δήλωση Μετάπτωσης Συμμετοχής

Η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων είναι η 8/1/2018.

Οι καταναλωτές που δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου και επιθυμούν να εγγραφούν μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση. Μαζί με την αίτηση εγγραφής πρέπει να υποβληθούν και οι παραπάνω δηλώσεις.

Το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο αντιστοιχεί στην μέγιστη μείωση του φορτίου, σε σχέση με την Μέγιστη Ιστορική Ισχύ, που μπορεί να προσφέρει ο Καταναλωτής κατά την διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2018 για την ανωτέρω Θέση Κατανάλωσης και κάθε Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου. Το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο δηλώνεται με ακρίβεια 0,1 MW, ισχύει για το ημερολογιακό έτος 2018, δεν μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους και αποτελεί το μέγιστο φορτίο που μπορεί να προσφερθεί στις δημοπρασίες του έτους 2018.

Η δήλωση του Μέγιστου Προσφερόμενου Φορτίου για τον Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 2 αφορά μόνο στην επιπλέον ισχύ που μπορεί να προσφερθεί από τον Καταναλωτή σε σχέση με το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο του τύπου Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 1. Σε περίπτωση που ο Καταναλωτής μπορεί να προσφέρει μόνο τον Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 2, δηλώνει το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο μόνο για τον Τύπο αυτό.

Για κάθε Θέση Κατανάλωσης το άθροισμα των Μέγιστων Προσφερόμενων Φορτίων για τους δύο Τύπους Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου δεν μπορεί να υπερβαίνει την Μέγιστη Ιστορική Ισχύ της Θέσης Κατανάλωσης.

Το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας δηλώνεται με ακρίβεια 0,1 MW. Το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο του Μητρώου Διακοπτόμενου Φορτίου για κάθε τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου. Το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας μπορεί να δηλωθεί ίσο με μηδέν στην περίπτωση που ο Καταναλωτής δεν επιθυμεί να λάβει μέρος στην επικείμενη Δημοπρασία.

Με την Δήλωση Μετάπτωσης Συμμετοχής δηλώνεται αν το μέρος του Προσφερόμενου Φορτίου Δημοπρασίας του Τύπου Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 1 το οποίο δεν θα επιλεγεί κατά την Δημοπρασία του Τύπου Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 1 θα συμμετάσχει στην Δημοπρασία του Τύπου Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 2. Η δήλωση μπορεί να αφορά ολόκληρο το ημερολογιακό έτος 2018 ή μόνο την επικείμενη δημοπρασία του Ιανουαρίου 2018.

Αρχεία:
Dilosi_Megistoy_Prosferomenoy_Fortioy.docx
Dilosi_Metaptosis_Symmetochis.docx
Dilosi_Fortioy_Dimoprasias_01.docx

Διαβούλευση για τον Κανονισμό Δημοπρασιών

Επίσης, ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση το κείμενο του Κανονισμού Δημοπρασιών για την Παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να στείλετε τις παρατηρήσεις σας στο e-mail: scheduling@admie.gr.

Συνοδευτικά αρχεία

Πηγή: https://energypress.gr