Κοινή Ανακοίνωση Συλλογικών Φορέων ΑΠΕ για τη χρέωση Προμηθευτών

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) από κοινού με τους υπόλοιπους συλλογικούς Φορείς ΑΠΕ (ΕΛΕΒΙΟΜΕΛΕΤΑΕΝΕΣΗΑΠΕΕΣΜΥΕΠΣΑΦΣΕΦ και ΣΠΕΦ), εξέδωσε ανακοίνωση που αφορά στην «Χρέωση Προμηθευτών».

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.