Άρθρο του περιοδικού Ecotec με τίτλο “Υπέρ των ΜΥΗΕ η Βουλή”

Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου που εξέδωσε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) στις 08.02.2017 όσον αφορά στη Δημοσιοποίηση της Έκθεσης της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής, όπου η Βουλή των Ελλήνων θεωρεί απολύτως αναγκαία την προώθηση της ανάπτυξης των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων και την άρση των αντεπιστημονικών αδειοδοτικών εμποδίων, το περιοδικό Ecotec δημοσίευσε στο Ειδικό Τεύχος που εξέδωσε τον Φεβρουάριο 2017, άρθρο με τίτλο «Υπέρ των ΜΥΗΕ η Βουλή».

Για να διαβάσετε το άρθρο, παρακαλώ πατήστε εδώ.