ΚΥΑ – Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017

Για να διαβάσετε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 428/Β/15.02.2017) που αφορά στις «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014 – Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης.», παρακαλώ πατήστε εδώ.