ΔΤ ΕΣΜΥΕ: Χρεώσεις Προμηθευτών

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) εξέδωσε Δελτίο Τύπου που αφορά στις Χρεώσεις Προμηθευτών.

Για να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου, παρακαλώ πατήστε εδώ.