Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017

Ξεκίνησε η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Σε περίπτωση που κάποιος έχει κάποιο αγροτεμάχιο, γήπεδο ή γενικότερα κάποια έκταση που τον ενδιαφέρει σε αυτές τις περιοχές, θα πρέπει να κάνει το σχετικό έλεγχο για να υποβάλλει αντιρρήσεις εντός 2 μηνών, αν αυτό απαιτείται. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χαρακτήρας της έκτασης τελεσιδικεί όπως έχει αποτυπωθεί στον αναρτημένο δασικό χάρτη.

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ όπου αναφέρονται οι περιοχές ανάρτησης και οι αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης, παρακαλώ πατήστε εδώ.