Δημόσια Διαβούλευση – Νέες περιοχές προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις νέες περιοχές προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000.

“Δημόσια διαβούλευση νέων περιοχών προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000.”

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 ενώ τα σχόλια της διαβούλευσης μπορούν να στέλνονται στο e-mail: new.natura@prv.ypeka.gr.