Επιστολή ΕΣΜΥΕ: Ρυθμίσεις που αφορούν έργα που είναι επίδικα στο ΣτΕ

Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) έστειλε σήμερα επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Π. Σκουρλέτη με κοινοποίηση στον Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΝ κ. Μ. Βερροιόπουλο και στη Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του ΥΠΕΝ υπ’ όψιν της κα Κ. Παπαδογιάννη, με θέμα: Ρυθμίσεις που αφορούν σε έργα που είναι επίδικα στο ΣτΕ σχετικά με:

  • την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής οριστικής προσφοράς Σύνδεσης,
  • την καταβολή τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής και
  • τη διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης ή των οριστικών προσφορών σύνδεσης.

Για να διαβάσετε την επιστολή, παρακαλώ πατήστε εδώ.