ΔΤ ΕΣΜΥΕ: Επίλυση θεμάτων που από μακρόν ταλάνιζαν τον κλάδο των ΜΥΗΕ και εν γένει των ΑΠΕ

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) εξέδωσε Δελτίο Τύπου που αφορά στην επίλυση θεμάτων που από μακρόν ταλάνιζαν τον κλάδο των ΜΥΗΕ και εν γένει των ΑΠΕ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με πρωτοβουλία του βουλευτή Γιάννη Σηφάκη, εισηγητή του νομοσχεδίου για την Ενεργειακή Απόδοση και κατόπιν πρότασης του ΕΣΜΥΕ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν χθες από τον Υπουργό κ. Πάνο Σκουρλέτη, δύο σημαντικές τροπολογίες που επιλύουν σημαντικά θέματα έργων ΑΠΕ.

Οι τροπολογίες αφορούν θέματα των έργων ΑΠΕ που λειτουργούν πριν την ημερομηνία ψήφισης του ειδικού χωροταξικού για τις ΑΠΕ έτσι ώστε να μπορούν να  ανανεώσουν την άδεια λειτουργίας τους και μετά την αρχική περίοδο των 20 ετών και σε προσδιορισμό του χρόνου ισχύος των αδειών εγκατάστασης έργων ΑΠΕ με αφαίρεση του χρόνου από την επιβολή των capital controls ως 31.03.2016.

Ιδιαίτερα, η πρόταση για την ενσωμάτωση στο νομοσχέδιο της πρώτης τροπολογίας,  η οποία αποτελεί εδώ και καιρό πάγιο αίτημα μας, έγινε από τον Σύνδεσμό μας κατά την παρέμβαση μας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής στην οποία προσκληθήκαμε να παραστούμε, ενώ η δεύτερη διάταξη αποτέλεσε επιτακτικό αίτημα και άλλων φορέων της αγοράς.

Στην παρέμβασή του ΕΣΜΥΕ στην επιτροπή, πέραν της παραπάνω πρότασης κατατέθηκαν επίσης οι απόψεις του συνδέσμου μας σε σχέση και με τις άλλες ρυθμίσεις για τις ΑΠΕ που εμπεριέχονται στο σχετικό νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα και με δεδομένο τον σημαντικά μεγάλο χρόνο αδειοδότησης των ΜΥΗΕ ο οποίος ξεπερνά τα 8 έτη, ζητήθηκε να αυξηθεί το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο απαιτείται η πληρωμή τέλους διακράτησης άδειας παραγωγής από τα 3  τουλάχιστον στα 6 έτη. Σχετικά με το θέμα των εγγυητικών επιστολών, εκφράστηκε καταρχήν η αντίθεσή μας στην ίση μεταχείριση που επιφέρει το σχετικό άρθρο στους συνεπείς (δηλαδή αυτούς που έχουν καταθέσει εγκαίρως εγγυητική) και στους ασυνεπείς. Για το λόγο αυτό προτείναμε να προβλεφτεί στο νόμο να υπάρχει μια διαβάθμιση στην μείωση των εγγυητικών προς το συμφέρον αυτών που έχουν ήδη δώσει εγγυητικές, οι οποίοι έχουν προβεί σε περαιτέρω έξοδα, ενώ φυσικά χαιρετήσαμε την απόφαση για μείωση των εγγυητικών κατά 30%. Επίσης, ζητήσαμε να ξεκινήσει άμεσα η συζήτηση για την διαμόρφωση του νέου μηχανισμού στήριξης των ΑΠΕ, έτσι ώστε να ξέρουμε εγκαίρως το πλαίσιο στο οποίο θα κληθούμε να υλοποιήσουμε τα έργα μας, με συμμετοχή όλων των φορέων της αγοράς.

Τέλος, την επόμενη εβδομάδα έχει οριστεί συνάντηση του ΕΣΜΥΕ με το ΥΠΕΝ με σκοπό την ενημέρωση του υπουργείου για τα σημαντικά προβλήματα του κλάδου μας και την εξέταση ανεύρεσης λύσεων.

Οι δύο τροπολογίες που κατατέθηκαν από τον Γιάννη Σηφάκη, όπως αυτές εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας:

Προσθήκη στις μεταβατικές διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για λειτουργούντα έργα ΑΠΕ προ της έναρξης ισχύος της Υ. Α. 49828/2008.

Υπολογισμός διάρκειας ισχύος αδειών εγκατάστασης σταθμών ή οριστικών προσφορών σύνδεσης ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε.