6η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του “ΕΣΜΥΕ” στις 31.05.2014

Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) πραγματοποίησε το Σάββατο 31.05.2014, στην Αριδαία Πέλλας όπου και η Έδρα του «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.», την 6η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του.
Για να διαβάσετε το κείμενο της Εισήγησης, παρακαλώ πατήστε εδώ.