3η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του “ΕΣΜΥΕ” στις 13.03.2012

Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) πραγματοποίησε το Σάββατο 10 Μαρτίου 2012 στην Αριδαία Πέλλας, όπου και η Έδρα του «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.», και ειδικότερα στο Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο (είσοδος Αριδαίας – είναι το κλειστό θέατρο / χώρος εκδηλώσεων της πόλης), την 3η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του.

Για να διαβάσετε το κείμενο της Εισήγησης, παρακαλώ πατήστε εδώ ενώ για να δείτε την παρουσίαση της Εισήγησης, παρακαλώ πατήστε εδώ.