ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΕΣΜΥΕ

Παύλου Μελά 6, Τ.Κ. 584 00 Αριδαία Πέλλας
E-mail: grammateia@microhydropower.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΣΜΥΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ηλέκτρας Αποστόλου 43, Τ.Κ. 141 21, Ηράκλειο Αττικής
Τηλ: (+30) 210 2811917
E-mail: grammateia@microhydropower.gr